AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code
Latest Jobs

Ζητείται Γραμματέας

Σάντρος Δίκαιος Λτδ: Ζητείται Γραμματέας – Λευκωσία

Το ελεγκτικό γραφείο Σάντρος Δίκαιος Λτδ, δέχεται αιτήσεις για άμεση πρόσληψη γραμματέα.

Οι υποψήφιες, οι οποίες θα κληθούν σε συνέντευξη από τη διεύθυνση του γραφείου, θα πρέπει απαραιτήτως, να έχουν τα ακόλουθα προσόντα:

 • Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσα ( Ομιλία & Γραφή ).
 • Άριστη γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών ( World, Outlook, Excel, Microsoft Office).
 • Άριστες οργανωτικές ικανότητες καθώς και δυνατότητα να εργάζεται υπό πίεση (Τήρηση
  Χρονοδιαγραμμάτων).
 • Ανάληψη πρωτοβουλιών

Καθήκοντα και ευθύνες:

 • Διαχείριση τηλεφωνικού κέντρου και υποδοχής.
 • Ετοιμασία εγγράφων που σχετίζονται με τραπεζικούς οργανισμούς, φόρο εισοδήματος, κοινωνικές
  ασφαλίσεις και Έφορο Εταιρειών.
 • Ταξινόμηση και αρχειοθέτηση εγγράφων.
 • Άλλα θέματα διαχείρισης, όπως μπορεί να ζητηθούν από τον εργοδότη.

Προσφέρεται:

 • Μισθός αναλόγως προσόντων και εμπειρίας.
 • Ευέλικτο ωράριο.
 • Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον.

Προηγούμενη πείρα σε Ελεγκτικό Γραφείο θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση
sandro@sandrodikaios.com  με τίτλο: “Θέση Γραμματέα”

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικής και διακριτικής μεταχείρισης.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA

Please follow and like us:
fb-share-icon
Tweet 20
RSS