AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Γραμματέας Τμήματος Πωλήσεων

Τάκης Χαραλάμπους & Σια Λτδ: Ζητείται Γραμματέας Τμήματος Πωλήσεων – Λευκωσία

για Εταιρεία Επίπλων Γραφείου στην Λευκωσία

Η Εταιρεία Τάκης Χαραλάμπους & Σια Λτδ (STUDIO OFFICE), κατασκευαστές κι εισαγωγείς επίπλων και εξοπλισμού γραφείου ζητά να προσλάβει για άμεση εργοδότηση για το κατάστημα της εταιρείας στην οδό Βυζαντίου στον Στρόβολο, Λευκωσία για αλληλογραφία και ετοιμασία προσφορών για υποστήριξη του Τμήματος Πωλήσεων και σε μεταγενέστερο στάδιο για εσωτερικές και εξωτερικές πωλήσεις.

Καθήκοντα:

 Προτάσεις επίπλων γραφειακών χώρων σε υποψήφιους πελάτες
 Μελέτη και ετοιμασία σχεδίων με διατάξεις επίπλων γραφείου
 Ετοιμασία προσφορών και παρουσίαση προς τους πελάτες

Απαιτούμενα προσόντα:
 Απόφοιτη/ος Σχολής Ανώτερης Εκπαίδευσης
 Οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες
 Καλή γνώση Microsoft Office
 Γνώσεις AutoCAD θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 Γνώση ερμηνείας τεχνικών σχεδίων
 Πείρα όχι απαραίτητη
 Καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας, γραπτώς και προφορικώς
 Πρωτοβουλία, ευχάριστη προσωπικότητα και άνεση επικοινωνίας

Ωφελήματα:
 Ανταγωνιστικές απολαβές αναλόγως προσόντων
 Πενθήμερη εβδομάδα εργασίας
 13ος μισθός
 Άνετο και ευχάριστο περιβάλλον
 Άριστοι όροι εργασίας

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται όπως αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση design4@takis.com

Post expires at 10:30am on Saturday February 24th, 2024