AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

€ PAY NOW €

Στείλετε την αγγελία στο info @ anergosjobs.com και πληρώστε πατώντας το ανάλογο ποσό PAY NOW πιο κάτω

1.   1 ΑΓΓΕΛΙΑ – 1 AD (€50) 

1 ΑΓΓΕΛΙΑ = €50 (Διαφήμιση στην ιστοσελίδα και 15 φορές στις σελίδες μας στο Facebook)
€50.00

2.  3 ΑΓΓΕΛΙΕΣ – 3 ADS (€75) 

3 ΑΓΓΕΛΙΕΣ = €75 (Διαφήμιση στην ιστοσελίδα και 15 φορές στις σελίδες μας στο Facebook)
€75.00

3.  5 ΑΓΓΕΛΙΕΣ – 5 ADS (€100) 

5 ΑΓΓΕΛΙΕΣ = €100 (Διαφήμιση στην ιστοσελίδα και 15 φορές στις σελίδες μας στο Facebook)
€100.00

4.  20 ΑΓΓΕΛΙΕΣ – 20 ADS (€300) 

20 ΑΓΓΕΛΙΕΣ = €300 (Διαφήμιση στην ιστοσελίδα και 15 φορές στις σελίδες μας στο Facebook)
€300.00

6. 50 ΑΓΓΕΛΙΕΣ – (€600) 

50 ΑΓΓΕΛΙΕΣ = €600 (Διαφήμιση στην ιστοσελίδα και 15 φορές στις σελίδες μας στο Facebook)
€600.00


⇒ ⇒ ⇒ SPECIAL PRICES

SPECIAL PRICE – (€150)

1 ΑΓΓΕΛΙΑ = €30 (Διαφήμιση στην ιστοσελίδα και 15 φορές στις σελίδες μας στο Facebook)
€30.00

SPECIAL PRICE – (€40) 

1 ΑΓΓΕΛΙΑ = €40 (Διαφήμιση στην ιστοσελίδα και 15 φορές στις σελίδες μας στο Facebook)
€40.00

SPECIAL PRICE – (€150)

10 ΑΓΓΕΛΙΕΣ = €150 (Διαφήμιση στην ιστοσελίδα και 10 φορές στις σελίδες μας στο Facebook)
€150.00