AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

1.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το anergosjobs.com (η «ιστοσελίδα») έχει εναρμονιστεί πλήρως με τον ευρωπαϊκό κανονισμό για το GDPR (δηλαδή την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών)

Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, Γενικός Κανονισμός για τη Προστασία Δεδομένων( ΓΚΠΔ), έχει τεθεί σε εφαρμογή στις 25 Μαΐου του 2018. Ο ΓΚΠΔ αντικαθιστά την Οδηγία 95/46/ΕΚ, οι διατάξεις της οποίας μεταφέρθηκαν στο Νόμο 138(Ι)/2001.

Η ιστοσελίδα είναι πλήρως εναρμονισμένη με τις ευρωπαϊκές οδηγίες.

2.  ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

(α) Υποβολή Αγγελίας

Κατά την υποβολή αγγελίας μέσω της συμπλήρωσης σχετικής φόρμας, η οποία παραλαμβάνεται στα εισερχόμενου του ηλεκτρονικού email της ιστοσελίδας ζητούνται τα πιο κάτω στοιχεία, τα οποία αφορούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:

 

Ονοματεπώνυμο Αποστολέα

Τηλέφωνο Επικοινωνίας

Όνομα Εργοδότη

Email Address

 

Τα πιο πάνω στοιχεία δεν δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα κατά τη δημοσίευση της αγγελίας, αλλά χρησιμοποιούνται μόνο σε περίπτωση που χρειάζεται να επικοινωνήσουμε με τον αποστολέα για διευκρινήσεις επί των πληροφοριών της υποβληθείσας θέσης εργασίας.

 

Σε περίπτωση έγκρισης και δημοσίευσης της αγγελίας, το εισερχόμενο ηλεκτρονικό email, το οποίο περιλαμβάνει τα πιο πάνω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, διαγράφεται από τον server μας.

 

Στην ιστοσελίδα μας, δεν γίνεται εγγραφή εργοδοτών ή εργοδοτουμένων/ υποψήφιων εργοδοτουμένων  ούτε αποστέλλεται οποιαδήποτε μορφή newsletter ούτε διατηρούμε ή και επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

 

(β) Επικοινωνία

Κατά την επικοινωνία με την ιστοσελίδα μας μέσω της συμπλήρωσης σχετικής φόρμας, η οποία παραλαμβάνεται στα εισερχόμενου του ηλεκτρονικού email της ιστοσελίδας ζητούνται τα πιο κάτω στοιχεία, τα οποία αφορούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:

Όνομα

Επώνυμο

Email Address

Αριθμός Τηλέφωνου (προαιρετικό)

Το μήνυμα σας

 

Τα πιο πάνω στοιχεία είναι αναγκαία για επικοινωνία με τον χρήστη, ο οποίος υποβάλλει κάποιο ερώτημα σχετικά με τη λειτουργία της ιστοσελίδας.

Όταν απαντηθεί το σχετικό ερώτημα, το εισερχόμενο ηλεκτρονικό email, το οποίο περιλαμβάνει τα πιο πάνω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, διαγράφεται από τον server μας.

Σε σπάνιες περιπτώσεις, η ιστοσελίδα μας αποθηκεύει το ηλεκτρονικό μήνυμα όσο είναι απαραίτητο για την προστασία των έννομων συμφερόντων της ιστοσελίδας σε περίπτωση νομικής ή άλλης διαφοράς.

 

3.  ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Η Εταιρεία δεσμεύεται να μη διαθέτει σε τρίτους οποιαδήποτε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Σε κάθε περίπτωση η ιστοσελίδα μας θα ενημερώσει τους χρήστες της ότι θα παρέχει οποιαδήποτε πληροφορία της ζητηθεί εάν τούτο επιβάλλεται από το Νόμο ή της ζητηθεί από τις αρμόδιες Αρχές (π.χ. Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, Δικαστικές Αρχές), όπως άλλωστε είναι υποχρεωμένη να πράξει.

 

4.  Cookies

Για να διευκολύνουμε τη χρήση του ιστοτόπου μας, χρησιμοποιούμε «cookies». Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων/κειμένου που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας από το πρόγραμμα περιήγησής σας και τα οποία είναι απαραίτητα για τη χρήση του ιστοτόπου μας.

Χρησιμοποιούμε cookies για να κατανοήσουμε καλύτερα πώς χρησιμοποιείται ο ιστότοπός μας και να προσφέρουμε καλύτερη πλοήγηση. Τα cookies μάς βοηθούν, για παράδειγμα, να καθορίσουμε αν έχετε ήδη επισκεφθεί μια σελίδα στον ιστότοπό μας. Τα cookies μπορούν επίσης να μας πουν αν έχετε επισκεφθεί τον ιστότοπό μας στο παρελθόν ή αν είστε νέος επισκέπτης.

Αν δεν αποδέχεστε τη χρήση Cookies, απενεργοποιήστε τα, αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας έτσι ώστε τα Cookies από την ιστοσελίδα μας να μην μπορούν να τοποθετηθούν στον υπολογιστή σας ή την κινητή συσκευή σας.

Πρόσθετα, η Google, ως συνεργάτης της ιστοσελίδας μας, χρησιμοποιεί cookie για να προβάλλει διαφημίσεις

Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης δύναται να συναινέσει, να μην συναινέσει ή να προβεί σε διαχείριση των επιλογών του σχετικά με τους συνεργάτες διαφήμισης της Google.

5.  ΕΠΙΚΟΝΩΝΙΑ

Αν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα για τα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργαζόμαστε, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email info @ anergosjobs.com ή συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα επικοινωνίας στην ιστοσελίδα μας.