AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

ΔΙΟΣΚΟΥΡΙΔΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΤΔ: Θέσεις εργασίας

ΔΙΟΣΚΟΥΡΙΔΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΤΔ: Θέσεις εργασίας – Λευκωσία, Λεεμσός και Πάφος

Η εταιρεία ΔΙΟΣΚΟΥΡΙΔΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΤΔ με έδρα την Λάρνακα που δραστηριοποιείται στην εισαγωγή και διάθεση συμπληρωμάτων διατροφής στα φαρμακεία αναζητά,

Ιατρικούς & Φαρμακευτικούς Επισκέπτες για τις επαρχίες:

 1.  Λευκωσία – Λεμεσού

 2. Λεμεσού – Πάφου

Περιγραφή Καθηκόντων

 • Ενημέρωση και προώθηση των προϊόντων της εταιρείας σε ιατρούς, φαρμακεία και καταναλωτές.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας

 • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ (word, excel, power point)

 • Ικανότητα δημιουργίας σχέσεων εμπιστοσύνης, επικοινωνίας και συνεργασίας με τους πελάτες.

 • Ευχάριστη προσωπικότητα, δυναμικός χαρακτήρας, φιλοδοξία και εργατικότητα

 • Κάτοχος άδειας οδήγησης

 • Ευχέρεια μετακινήσεων (Παγκύπρια) και διάθεσης χρόνου

 • Δίπλωμα Ιατρικού/Φαρμακευτικού Επισκέπτη ή εναλλακτικών συναφών τίτλων θα συνεκτιμηθούν.

 • Προηγούμενη εμπειρία στον κλάδο θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για άντρες

Ωράριο Εργασίας:

 • Πλήρης απασχόληση

Η Εταιρεία Προσφέρει:

 • Βασικός μισθός

 • 13ος μισθός

 • Προμήθειες

 • αυτοκίνητο

Σύντομο βιογραφικό σας να αποστέλλεται μέχρι 28/02/2024 αναφέροντας την θέση ενδιαφέροντος σας.

 • info@dioskourides.com.cy

 • Τα βιογραφικά να αποστέλλονται στην Ελληνική γλώσσα.
 • Θα εξετάζονται μόνο τα βιογραφικά που πληρούν τα προσόντα υποψηφίου
  • Οι υποψήφιοι που θα πληρούν τα προσόντα θα λάβουν έντυπο προς συμπλήρωση περισσότερων προσωπικών στοιχείων.
  • Θα τηρηθεί πλήρης εχεμύθεια

Υπεύθυνη επικοινωνίας

κ. Μαρία Δρουσιώτη

Τηλέφωνο : 24822592