AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Unicars: Θέση Εργασίας

Unicars: Customer Advisor (Call Centre) – Λευκωσία

Η UNICARS είναι ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της Volkswagen, SEAT, SKODA, Audi, Volkswagen Commercial στην Κύπρο.

Ρόλος και Ευθύνες:

Ο εργαζόμενος θα είναι υπεύθυνος για:

 • Τηλεφωνική εξυπηρέτηση πελατών βάση των προτύπων ποιότητας των εργοστασίων.
 • Καταμερισμός εργασιών στα συνεργεία.
 • Προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών της εταιρείας.
 • Την ευημερία των υφιστάμενων πελατών όσον αφορά την εμπειρία τους με την Unicars, και την διασφάλιση του υψηλότερου δυνατού επιπέδου εξυπηρέτησης μετά την πώληση.
 • Την διατήρηση στενών και ποιοτικών επαγγελματικών σχέσεων με υφιστάμενους πελάτες, και την μεγιστοποίηση της ικανοποίησης τους από την όλη εμπειρία της μετά – την – πώληση εξυπηρέτησης, όπως απαιτεί η μάρκα/ες που αντιπροσωπεύει.
 • Την καλύτερη δυνατή συνεργασία και συντονισμό με τα συνεργεία.
 • Την παραλαβή των οχημάτων των πελατών για συντήρηση και επιδιόρθωση, και την παράδοση τους στον προκαθορισμένο χρόνο και με βάση τις προδιαγραφές.
 • Τη λήψη, άμεσο χειρισμό και διασφάλιση της επίλυσης των παραπόνων των πελατών
 • Την εφαρμογή της Πολιτικής Ποιότητας στην περιοχή ευθύνης.
 • Ότι άλλο απαιτηθεί από τους προϊσταμένους του / της.

Εμπειρία, κατάρτιση & εκπαίδευση που απαιτούνται:

 • Ακαδημαϊκή κατάρτιση και εμπειρία σε τομείς που συνδέονται με Automotive ή Mechanical Engineering θα θεωρηθούν ως επιπλέον προσόν.
 • Τουλάχιστον 2 χρόνια εμπειρία στο χώρο εξυπηρέτησης πελατών.
 • Πολύ καλός χειρισμός και γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας (γραπτώς και προφορικώς).
 • Πολύ καλή γνώση και ικανότητα χειρισμού Η/Y και βασικών λογισμικών πληροφορικής (MS Office).

Προτιμητέες ικανότητες, δεξιότητες και στάσεις που απαιτούνται:

 • Πάθος, ενέργεια
 • Ευσυνειδησία, να κρατά τις υποσχέσεις του / της και να νοιώθει το αίσθημα ευθύνης
 • Αμεσότητα και οργανωτικές δεξιότητες
 • Customer Oriented Services Attitude
 • Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας και γλωσσικού χειρισμού
 • Αυτοπεποίθηση, έλλειψη ανασφάλειας
 • Φιλικότητα, τυπικότητα

Θα προσφερθεί ανταγωνιστικό πακέτο απολαβών αναλόγως ικανοτήτων και εμπειρίας, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων 13ον μισθό, Ταμείο Προνοίας και άλλα παρεμφερή ωφελήματα.

Αποστολή βιογραφικού

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού και θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τους σκοπούς πλήρωσης της παρούσας θέσης εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση leaders@unicars.com με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”. Οι αιτήσεις θα γίνονται αποδεκτές μέχρι τις 13/12/2019.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA