AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Frou Frou: Θέσεις Εργασίας

Frou Frou: Θέσεις Εργασίας – Λευκωσία

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ / ΧΕΙΡΙΣΤΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Ο Όμιλος Εταιρειών Φρου-Φρου, ζητά για πρόσληψη άτομα για την θέση Χειριστών/ Χειριστριών γραμμών παραγωγής και/ή συσκευασίας στις βιομηχανικές μονάδες του Ομίλου για πλήρη απασχόληση.

ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

  • Προετοιμασία γραμμών και μηχανημάτων παραγωγής και ή συσκευασίας
  • Παρακολούθηση λειτουργίας των εν λόγω μηχανημάτων
  • Λειτουργία και αναπροσαρμογές μηχανών συσκευασίας
  • Ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία των μηχανημάτων που εποπτεύονται

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

  • Απόφοιτοι Σχολής Μέσης Παιδείας με γενικό βαθμό τουλάχιστον 80%+(16/20).
  • Φοίτηση σε τριτοβάθμιο κολλέγιο και/ή βασικές τεχνικές γνώσεις θα θεωρηθούν επιπρόσθετα προσόντα.
  • Καλή γνώση της Ελληνικής και βασική γνώση Αγγλικής γλώσσας
  • Άτομα φιλόδοξα, υπεύθυνα, αξιόπιστα και εργατικά που να επιζητούν καριέρα
  • Άτομα πρόθυμα, πειθαρχημένα συνεργάσιμα με δυναμικό χαρακτήρα

ΑΠΟΛΑΒΕΣ

  • Eλκυστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων, πείρας και δεξιοτήτων με προοπτική 13ου και 14ου μισθού, Ταμείο Προνοίας, Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, εκπτωκάρτα για προϊόντα της Εταιρείας.

Τα άτομα που θα επιλεγούν θα τύχουν εκτενούς εκπαίδευσης. Ευκαιρία για εργασία σε παρατεταμένο ωράριο.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Αιτήσεις συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφο απολυτηρίου πρέπει να αποστέλλονται μέχρι τις 07/05/2021 μέσω ταχυδρομείου, φαξ ή e-mail στη γραφεία της Εταιρείας Τ.Θ. 15029, 2660
Κοκκινοτριμιθιά, Λευκωσία, Τηλ.22835090, Φαξ.22835950, e-mail: info@froufrou.com.cy  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA

Please follow and like us:
Tweet 20
RSS