AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Tag Archives: ΑΣΦ

Atlantic Insurance Company Public Ltd: Θέση εργασίας

Atlantic Insurance Company Public Ltd: Θέση εργασίας – Λευκωσία Η Atlantic Insurance Company Public Ltd δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση κενής θέσης στο Τμήμα Απαιτήσεων του Kλάδου Οχημάτων στα κεντρικά της γραφεία στη Λευκωσία. Λειτουργός Απαιτήσεων (Motor) Απαραίτητα προσόντα/προϋποθέσεις: Απολυτήριο Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης ή ισότιμης Τεχνικής Σχολής. Πτυχίο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν. Προηγούμενη πείρα σε παρόμοια θέση. ...

Read More »