AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ

Ζητείται Πτυχιούχος Ψυχολόγος

CONSTANTINOS MICHAEL – MEDOCLINIC: Ζητείται Πτυχιούχος Ψυχολόγος – Λευκωσία Κλινικός Ψυχολόγος επιθυμεί να συνεργαστεί με Πτυχιούχο Ψυχολόγο για υποστήριξη της λειτουργίας του γραφείου του. Επιθυμητά Προσόντα: 1. Εγγραφή ως Πτυχιούχος Ψυχολόγος στο μητρώο του ΣΕΨ. 2. Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας. 3. Άριστη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών (excel, word, powerpoint). 4. Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία στον τομέα της υγείας. Τα βιογραφικά σημειώματα όπως ...

Read More »
RSS