AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

Medochemie Ltd: Θέσεις Εργασίας

Medochemie Ltd: Θέσεις Εργασίας – Λεμεσός PHARMACEUTICAL PRODUCTION PROFESSIONAL – Περισσότερα εδώ ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ – Περισσότερα εδώ ΧΗΜΙΚΟΙ – Περισσότερα εδώ REGULATORY AFFAIRS PROFESSIONALS – Περισσότερα εδώ ΙΑΤΡΙΚΟΙ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ – Περισσότερα εδώ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΑΡΔΙΑΣ – Περισσότερα εδώ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΒΑΡΔΙΑΣ – Περισσότερα εδώ PRODUCTION SHIFT ASSOCIATE – Περισσότερα εδώ QUALITY ASSURANCE SPECIALIST/ SENIOR SPECIALIST – Περισσότερα εδώ ...

Read More »

M.S.Jacovides & Co Ltd: Θέση Εργασίας

M.S.Jacovides & Co Ltd: Θέση Εργασίας – Λευκωσία Ιατρικός Επισκέπτης Η εταιρεία Μ.Σ Ιακωβίδης & Σια Λτδ., μέλος του Ομίλου MSJ, η οποία δραστηριοποιείται στην εισαγωγή, διανομή και προώθηση φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων, ιατροτεχνολογικών προϊόντων και προϊόντων υγείας ευρείας κατανάλωσης, επιθυμεί να προσλάβει Ιατρικό Επισκέπτη για την επιστημονική ενημέρωση και προώθηση φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων. Κύρια Καθήκοντα Η προώθηση προϊόντων ...

Read More »