AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code
Latest Jobs

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός 

Α. N. Psaras Construction: Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός  – Λευκωσία Η εργοληπτική εταιρεία τάξης Α. N. Psaras Construction, πιστοποιημένη ως Great Place To Work, αναζητά άτομο για την θέση QuantitySurveyor / Πολιτικός Μηχανικός για πλήρη απασχόληση, στο Τμήμα Προσφορών και Αγορών, στα κεντρικά της γραφεία στην Αγλαντζιά, Λευκωσία. Απόφοιτος/η Πολυτεχνείου / Πανεπιστημίου ή ισοδύναμου ιδρύματος με τουλάχιστον 3 έτη πείρα στην κατασκευαστική βιομηχανία, στον ...

Read More »
RSS