AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου: Θέσεις Εργασίας

Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου: Θέσεις Εργασίας – Λευκωσία

Ο Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου ενδιαφέρεται να προσλάβει νοσηλευτές για στελέχωση των υπηρεσιών της ομάδας Ανακουφιστικής Φροντίδας της επαρχίας Λευκωσίας.

Ο Σύνδεσμος είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που για περισσότερα από 50 χρόνια προσφέρει δωρεάν υπηρεσίες που στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με εμπειρία καρκίνου και των οικογενειών τους.

Καθήκοντα και Ευθύνες

 • Εκτελεί νοσηλευτικά καθήκοντα και εφαρμόζει τη θεραπεία την οποία καθορίζει ο θεράπων ιατρός
 • Εκτελεί οποιεσδήποτε οδηγίες δίνονται από την Προϊστάμενη Αδελφή και οποιοδήποτε άλλο εξουσιοδοτημένο λειτουργό
 • Συμμετέχει στην επίβλεψη και καθοδήγηση κατώτερου νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού
 • Συμβάλλει στην προμήθεια, συντήρηση, διαφύλαξη και καλή χρήση του ιατρικού εξοπλισμού και της περιουσίας του Συνδέσμου
 • Καταβάλλει προσπάθειες για την προβολή του έργου του Συνδέσμου που αποβλέπουν στην συλλογή εισφορών, δωρεών κτλ.
 • Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του/της ανατεθούν

Προσόντα και Ικανότητες

 • Αναγνωρισμένο πτυχίο Νοσηλευτικής
 • Άδεια εξασκήσεως νοσηλευτικού επαγγέλματος
 • Εγγραφή στο Μητρώο Νοσηλευτών του Υπουργείου Υγείας
 • Εμπειρία σε θέση με παρόμοια καθήκοντα θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή η γνώση MS Office
 • Ομαδικό πνεύμα και πνεύμα συνεργασίας
 • Διακριτικό και εχέμυθο άτομο

Διαδικασία Αίτησης

Παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε και αποστείλετε, το έντυπο πρόσληψης του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου, το οποίο μπορείτε να προμηθευτείτε από την ιστοσελίδα του Συνδέσμου www.anticancersociety.org.cy ή το βιογραφικό σας σημείωμα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@anticancersociety.org.cy με αριθμό αναφοράς 03VAC23, μέχρι τις 12 Νοεμβρίου, 2023.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν άκρας εμπιστευτικότητας.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA