AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Τεχνικός Συντήρησης και Εγκατάστασης Μηχανημάτων

CHR. KAPODISTRIAS & SONS LTD: Ζητείται Τεχνικός Συντήρησης και Εγκατάστασης Μηχανημάτων – Λευκωσία

Η εταιρεία Χρ. Καποδίστριας και Υιοί Λτδ στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξης της ζητά να προσλάβει Τεχνικό Συντήρησης και Εγκατάστασης Μηχανημάτων για το Τμήμα Τεχνικού Εξοπλισμού.

Καθήκοντα:

 • Παροχή τεχνικής βοήθειας και υποστήριξης προς τους πελάτες αναφορικά με τα προϊόντα τα οποία αγοράστηκαν από το Τμήμα Τεχνικού Εξοπλισμού της Εταιρείας.

 • Συντήρηση μηχανημάτων.

 • Ενημέρωση προς τον Προϊστάμενο του Τμήματος για τυχόν προβλήματα για την ορθή καθοδήγηση και υποστήριξη προς επίλυση τους.

 • Παράδοση μηχανημάτων και άλλου εξοπλισμού στους πελάτες.

 • Εγκατάσταση τεχνικού εξοπλισμού μηχανημάτων σε συνεργεία.

 • Αντικατάσταση ή επισκευή των απαραίτητων ανταλλακτικών για τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων.

 • Δημιουργία και εγκατάσταση γραμμών τεχνικού ελέγχου.

Προσόντα:

 • Απολυτήριο από Σχολή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 • Πτυχίο ή Δίπλωμα από αναγνωρισμένη Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

 • Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και καλή γνώσης της αγγλικής γλώσσας.

 • Ομαδικό πνεύμα.

 • Πολύ καλές επικοινωνιακές δεξιότητες.

 • Ευγενικό και θετικό άτομο.

 • Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία ΔΕΝ είναι απαραίτητη για το λόγο ότι το άτομο που θα προσληφθεί θα τύχει εκπαίδευσης.

 Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους στο HR@chrkapodistrias.com αναφέροντας τον τίτλο της θέσης ή να επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς στο 22620010.

Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μόνο σε περίπτωση που έχετε επιλεγεί ως υποψήφιος/α για τη συγκεκριμένη θέση.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA

Post expires at 5:04pm on Thursday November 30th, 2023