AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Γραμματέας

Δημήτρης Μιχαήλ & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε.: Ζητείται Γραμματέας – Λεμεσός

Το Δικηγορικό Γραφείο Δημήτρης Μιχαήλ & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε. στη Λεμεσό επιθυμεί όπως εργοδοτήσει γραμματέα για πλήρη ή μερική απασχόληση.

Απαιτούμενα προσόντα:

● Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών

● Άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας και γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

● Οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες

● Προηγούμενη απασχόληση σε δικηγορικό γραφείο θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.

Βιογραφικό σημείωμα να αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση info@dmlaw-firm.com με θέμα: “anergosjobs.com”

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ καλέσετε στo τηλέφωνo 25250200 ή μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο www.dmlaw-firm.com

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικής και διακριτικής μεταχείρισης.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA