Monday , 28 May 2018
AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

ΟΜΟΝΟΙΑ: Θέση Εργασίας

anergos jobs

Αθλητικό Σωματείο ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας: Θέση Εργασίας

Το Αθλητικό Σωματείο ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας επιθυμεί να προσλάβει άτομο για κάλυψη της θέσης του

Υπεύθυνου του Εμπορικού Τμήματος (Green Boutique)

Καθήκοντα και ευθύνες

Σε συνεργασία με το τμήμα μάρκετινγκ να αναπτύσσει και να υλοποιεί σχέδια για προώθηση των υφιστάμενων προϊόντων και να υποβάλλει εισηγήσεις για εισαγωγή νέων προϊόντων.

Να ελέγχει και να καθοδηγεί το προσωπικό του τμήματος, και να διασφαλίζει την αγαστή συνεργασία και την εύρυθμη λειτουργία σε όλα τα επίπεδα

Να χειρίζεται τις παραγγελίες των προϊόντων του καταστήματος και να εγκρίνει τα λειτουργικά έξοδα του καταστήματος

• Να προβαίνει στις κατάλληλες ενέργειες για την επίτευξη των στόχων πωλήσεων και κερδών του καταστήματος

Να ετοιμάζει εκθέσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα σε σχέση με την πορεία υλοποίησης των οικονομικών στόχων του καταστήματος

Να παρακολουθεί τις εξελίξεις στο ευρύτερο οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον, τη συμπεριφορά των καταναλωτών και τον ανταγωνισμό, και να προσαρμόζει ανάλογα τη στρατηγική και το σχέδιο δράσης του καταστήματος

Να χειρίζεται αποτελεσματικά τα αποθέματα του καταστήματος και να φροντίζει για την έγκαιρη αναπλήρωση των αποθεμάτων

Να συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία σύναψης συμφωνιών με προμηθευτές και άλλους συνεργάτες

Να χειρίζεται αποτελεσματικά τις επιχειρηματικές σχέσεις με προμηθευτές και άλλους συνεργάτες

Να υποβάλλει εισηγήσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη και επέκταση του εμπορικού τμήματος

Απαιτούμενα προσόντα

Πτυχίο Πανεπιστημίου στο Μάρκετινγκ, τη Διοίκηση Λιανεμπορίου, τη Διοίκηση Επιχειρήσεων, ή συναφείς κλάδους

Τουλάχιστον τριετή σχετική εμπειρία σε αντίστοιχη θέση διευθυντή καταστήματος

Εξαιρετικές οργανωτικές και διαπροσωπικές ικανότητες

Εξαιρετικές ικανότητες ανάπτυξης σχέσεων και διαπραγμάτευσης

Δυναμισμός και ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών, επίλυσης προβλημάτων, και παραγωγής αποτελεσμάτων.

Απολαβές

Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών που περιλαμβάνει σταθερό μισθό και ποσοστό προμήθειας.

Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@omonoia.com.cy μέχρι τις 07 Αυγούστου 2016.

Όλες οι αιτήσεις θα εξεταστούν με πλήρη εχεμύθεια.

Οι επικρατέστεροι υποψήφιοι θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη.

 

FIND JOBS IN CYPRUS

FIND JOBS IN NICOSIA

FIND JOBS IN LIMASSOL

FIND JOBS IN LARNACA

FIND JOBS IN PAPHOS

FIND JOBS IN FAMAGUSTA

Please follow and like us: