AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Βοηθός Λογιστηρίου

KIK Trading Ltd: Ζητείται Βοηθός Λογιστηρίου – Λεμεσός

Η εταιρεία KIK Trading εδρεύει στην Λεμεσό και ιδρύθηκε το 1981. Σήμερα εργοδοτεί πέραν των 270 ατόμων. Ασχολείται με τον τομέα του χονδρικού εμπορίου όπου εισάγει διάφορα προϊόντα (τρόφιμα, ποτά, σακχαροειδή, καπνικά, παγωτά, pet foods, παιχνίδια, καθαριστικά, κ.τ.λ.) τα οποία διανέμει Παγκύπρια με το δικό της δίκτυο διανομής. Επίσης ασχολείται με το Λιανικό εμπόριο όπου έχει τα δικά της 50 καταστήματα διαρκούς εξυπηρέτησης (Mini Mall Stores).

Δεξιότητες:

 • Οργανωτικότητα και συστηματικότητα
 • Τυπικότητα και πολύ προσεκτικότητα
 • Υπολογιστική ικανότητα, καλή μνήμη, εχεμύθεια
 • Ικανότητα για διεκπεραίωση εργασιών γραφείου
 • Εξοικείωση στη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Ενδιαφέρον για τις αλλαγές στη φορολογική νομοθεσία
 • Υπευθυνότητα, ακρίβεια και προσοχή στη λεπτομέρεια

Προσόντα:

 • Οργανωτικός, Δυναμικός Χαρακτήρας
 • Σχετικό Πτυχίο
 • Προηγούμενη πείρα σε παρόμοιας φύσης εργασία θα ληφθεί υπόψη.

Βασικά Καθήκοντα:

 • Παραλαβή τιμολογίων καταστημάτων και έλεγχος ορθής καταχώρησης στο λογιστικό πρόγραμμα.
 • Έλεγχος και συμφιλίωση τραπεζών και καταχώριση στο λογιστικό πρόγραμμα της εταιρείας καταθέσεων, εισπράξεων και πληρωμών
 • Έλεγχος και συμφιλίωση των καταστάσεων των προμηθευτών της εταιρείας.
 • Εισαγωγή νέων προϊόντων στο σύστημα και έλεγχος τιμών.
 • Έλεγχος των καταναλώσιμων και ληγμένων προϊόντων των καταστημάτων της εταιρείας και καταχώρηση στο λογιστικό πρόγραμμα.
 • καταχώριση στο λογιστικό πρόγραμμα των διαφόρων λειτουργικών εξόδων της εταιρείας
 • Έλεγχος της ορθής συμφιλίωσης των ταμείων των καταστημάτων της εταιρείας και πέρασμα των σχετικών εγγραφών στο λογιστικό πρόγραμμα της εταιρείας.
 • Οτιδήποτε άλλο κριθεί αναγκαίο ως μέρος της σωστής και εύρυθμης λειτουργίας του λογιστηρίου.

Προσφέρουμε:

 • Εργάζεστε σε ένα σύγχρονο και οργανωμένο περιβάλλον, με αξιόλογες δυνατότητες εξέλιξης. Μέσα από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης, σας παρέχουμε όλα τα απαραίτητα εφόδια για τη θέση σας. Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης είστε έτοιμος/η να ενσωματωθείτε στη φιλοσοφία της εταιρείας μας και να αναλάβετε σταδιακά έναν πιο ενεργό ρόλο. Επίσης προσφέρουμε Ανταγωνιστικό πακέτο απολαβών με προοπτική ανέλιξης με συμμετοχή στα σχέδια επιβράβευσης.

Σας παρακαλούμε όπως μας στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο marketing@kiktrading.com με τίτλο: “anergosjobs.com”

Όλα τα βιογραφικά θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA