AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Αρεταίειο Νοσοκομείο: Θέση εργασίας

Αρεταίειο Νοσοκομείο: Θέση εργασίας – Λευκωσία

Διευθυντής Λειτουργικών Υπηρεσιών

Το Αρεταίειο Νοσοκομείο ζητά άτομο για κάλυψη  μίας (1) κενής θέσης Διευθυντή Λειτουργικών Υπηρεσιών.

ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ:

Τις διοικητικές, τις λειτουργικές και γενικά όλες τις (μη – κλινικές) υποστηρικτικές υπηρεσίες.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Πτυχίο πανεπιστημίου σε επάγγελμα υγείας ή στη διοίκηση νοσοκομείων ή στη διοίκηση επιχειρήσεων. Μεταπτυχιακό προσόν στη διοίκηση νοσοκομείων ή στη διοίκηση επιχειρήσεων θεωρείται πλεονέκτημα.

ΠΕΙΡΑ

Απαραίτητη προηγούμενη εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) χρόνων στη διαχείριση ή στην παραγωγή υπηρεσιών. Εμπειρία σε Νοσηλευτικό ίδρυμα αποτελεί πλεονέκτημα. Άτομα με λιγότερη εμπειρία δεν αποκλείονται και θα αξιολογηθούν με κριτήριο τις δυνατότητες τους.

Η θέση προσφέρεται για πλήρη απασχόληση. Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων.

Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου 2023, 12π.μ

Αποστολή Βιογραφικού Σημειώματος ηλεκτρονικά στο:  a.antoniades@aretaeio.com  με τίτλο: “anergosjobs.com”

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA