AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Εμπορικός Διευθυντής

Όμιλος Συνεργασίας Κυπριακών Υπεραγορών Ο.Σ.Κ.Υ ΛΤΔ: Ζητείται Εμπορικός Διευθυντής – Λευκωσία

ΟΣΚΥ ΛΤΔ

ΟΜΙΛΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΥΠΕΡΑΓΟΡΩΝ ΛΤΔ

Αρχιεπισκόπου Μακαρίου III 185,

Λακατάμια 2311

Λευκωσία

info@oskycy.com

Ο Όμιλος Συνεργασίας Κυπριακών Υπεραγορών Ο.Σ.Κ.Υ ΛΤΔ ζητά να προσλάβει άτομο για την θέση Εμπορικού Διευθυντή του Ομίλου.

Καθήκοντα:

 • Υπεύθυνος για τη σωστή και εύρυθμη λειτουργία του Ομίλου.

 • Σχεδιάζει στρατηγική και θέτει στόχους προς επίτευξη και ανάπτυξη του Ομίλου.

 • Ανάπτυξη εμπορικής πολιτικής των μελών του Ομίλου για την αύξηση των πωλήσεων, των κερδών και των μεριδίων αγοράς.

 • Επαφές με εμπορικούς συνεργάτες και προμηθευτές για διαπραγμάτευση όρων και στρατηγικών συμφωνιών.

 • Παρακολούθηση και αξιολόγηση των τάσεων της αγοράς και του ανταγωνισμού.

 • Εκπόνηση παρουσιάσεων, αναφορών και προτάσεων προς την Διεύθυνση.

 • Παρακολουθεί τις διαδικασίες λειτουργίας του καταστήματος κάθε μέλους ξεχωριστά και εκφέρει απόψεις και εισηγήσεις εκεί που απαιτούνται.

Προσόντα Υποψηφίου

 • Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Marketing.

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

 • Τουλάχιστο τριών χρόνων εμπειρία σε αντίστοιχη θέση ή σε παρόμοιο διοικητικό ρόλο, καλή γνώση του κυπριακού λιανικού εμπορίου.

 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.

 • Ικανότητες επικοινωνίας, συνεργασίας και ομαδικό πνεύμα.

 • Ικανότητες διαπραγμαύτευσης, ανάλυσης και οργάνωσης.

 • Δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων και ανάληψης πρωτοβουλιών.

 • Εμπειρία σε σύγχρονες τεχνολογίες και γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών.

 • Γνώση των επιχειρηματικών διαδικασιών και λειτουργιών (οικονομικά, τμήμα ανθρώπινου δυναμικού, προμήθειες, λειτουργείες, κ.λ.π.)

Παροχές Εταιρείας

 • Ανταγωνιστικό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων.

 • Αυτοκίνητο

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα μαζί με πρόσφατη φωτογραφία, καθώς και τα σχετικά πιστοποιητικά των ακαδημαϊκών τους προσόντων και στις τέσσερις πιο κάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

lysiotissupermarket@cytanet.com.cy

pkkolias@kkolias.com

philipos@philippossm.com

mavrikios@kokkinos.shop

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

Εκ της Διεύθυνσης