AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Λογιστής/ Λογίστρια

Taliadoros Audit Firm Limited: Ζητείται Λογιστής/ Λογίστρια – Λευκωσία

Πελάτης μας, όμιλος εταιρειών που ασχολείται με την ανάπτυξη ακινήτων και την κατασκευαστική βιομηχανία με έδρα την Κύπρο, ζητά να προσλάβει άμεσα λογιστή / λογίστρια για τις ανάγκες του ομίλου.

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Απολυτήριο Λυκείου
 • Πιστοποιητικό διπλώματος LCCI λογιστικής, επιπέδου Intermediate ή Higher
 • Απαραίτητη 5+ χρόνια εμπειρίας σε λογιστήριο εταιρείας  ανάπτυξης ακινήτων και κατασκευαστικής βιομηχανίας
 • Γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Γνώση Ελληνικών και Αγγλικής
 • Δυναμικό και δραστήριο άτομο με οργανωτικές ικανότητες

Καθήκοντα και Ευθύνες:

 • Καταχώρηση λογιστικών εγγραφών στο σύστημα
 • Υπολογισμός και υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ
 • Επικοινωνία με προμηθευτές και πληρωμές
 • Έκδοση τιμολογίων και εισπράξεις πελατών
 • Υπολογισμός και ετοιμασία μισθοδοσίας
 • Διεκπεραίωση άλλων καθημερινών εργασιών λογιστηρίου

 

Οι ενδιαφερόμενοι να αποστέλλουν το βιογραφικό τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

στη διεύθυνση info@taliadorosaudit.com με θέμα “Κενή Θέση Λογιστή – anergosjobs.com”