AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Γραμματέας

ΚΑΛΛΗΣ & ΚΑΛΛΗΣ Δ.Ε.Π.Ε.: Ζητείται Γραμματέας – Λευκωσία

Η δικηγορική εταιρεία ΚΑΛΛΗΣ & ΚΑΛΛΗΣ Δ.Ε.Π.Ε. δέχεται αιτήσεις για πλήρωση 1 θέσης «Γραμματέα».

Καθήκοντα και ευθύνες μεταξύ άλλων:

 • Οργάνωση γραφείου και διαχείριση φακέλων και αρχείων
 • Δακτυλογραφήσεις εγγράφων
 • Τήρηση / Οργάνωση ημερολογίου δικηγόρων
 • Επικοινωνία με συνεργάτες / πελάτες
 • Έκδοση τιμολογίων
 • Διεκπεραίωση εξωτερικών εργασιών

Απαραίτητα προσόντα:

 • Απολυτήριο Λυκείου
 • Πτυχίο Γραμματειακών Σπουδών θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής Δακτυλογραφίας
 • Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών και ιδιαίτερα των λογισμικών της MicrosoftOffice, Wordκαι Outlook
 • Γνώση του προγράμματος ΖΥΓΟΣ θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν
 • Λογιστικές γνώσεις θα θεωρηθούν ως επιπρόσθετο προσόν
 • Προϋπηρεσία σε δικηγορικό γραφείο θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν
 • Εχέμυθη και ευχάριστη προσωπικότητα

Πακέτο Απολαβών:

 • Μισθός αναλόγως προσόντων και πείρας συμπεριλαμβανομένου του 13ου μισθού
 • Ώρες εργασίας: Δευτέρα με Πέμπτη 8:00 – 13:00 / 15:00 – 18:00 και Παρασκευή: 8:00-13:00

Αιτήσεις:

Οι αιτήσεις θα τύχουν πλήρους εμπιστευτικότητας και πρέπει να συνοδεύονται από βιογραφικό σημείωμα. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστέλλουν τις αιτήσεις τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@kalliskallis.com με θέμα “ΘΕΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ – anergosjobs.com”.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA