AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Tag Archives: δημόσια υπηρεσία

Εθνική Αρχή Στοιχημάτων: 5 θέσεις εργασίας

Εθνική Αρχή Στοιχημάτων: 5 θέσεις εργασίας Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων, σήμερα, 11 Ιουνίου 2021, ανακοινώνει την προκήρυξη πέντε (5) Κενών Θέσεων Λειτουργού ΕΑΣ Κλίμακας Α8-10-11. Η τελική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορίστηκε η Παρασκευή, 2 Ιουλίου 2021, ώρα 14:00μ.μ. Πληροφορίες για τα καθήκοντα και ευθύνες, τα απαιτούμενα προσόντα, τα Σχέδια Υπηρεσίας της Αρχής, καθώς και άλλες πληροφορίες σχετικές με τις ...

Read More »

Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου: Θέσεις εργασίας

Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου: Θέσεις εργασίας – Λευκωσία Κενές θέσεις λειτουργών στην Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (ΑΑΕΚ) Η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (AAEK) δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση δύο θέσεων λειτουργών. (Θέση Πρώτου Διορισμού). Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην Προκήρυξη των θέσεων. Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο έντυπο «Αίτηση για πρόσληψη προσωπικού». Οι αιτήσεις μπορούν να συμπληρωθούν και να αποσταλούν ...

Read More »

Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου: 49 νέες θέσεις εργασίας

Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου: 49 νέες θέσεις εργασίας ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ: A/7-2021 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗΣ: Γνωστοποίηση Κενών Θέσεων Αρ.Α/7-2021 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 02/07/2021 12:00 Μεσημέρι ΕΞΕΤΑΣΗ: Ημερομηνία εξέτασης δεν έχει οριστεί. Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση των πιο κάτω κενών θέσεων Τεχνικού Προσωπικού. Η δημοσίευση των εν λόγω θέσεων γίνεται ύστερα από την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και τη μετέπειτα γραπτή συγκατάθεση της Κοινοβουλευτικής ...

Read More »

1100 θέσεις Απογραφέα / Επιθεωρητή (απογραφή πληθυσμού 2021)

Στατιστική Υπηρεσία: 1100 θέσεις Απογραφέα / Επιθεωρητή (απογραφή πληθυσμού 2021) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΑΠΟΓΡΑΦΕΑ/ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 2021 Η Στατιστική Υπηρεσία προγραμματίζει τη διεξαγωγή της Απογραφής Πληθυσμού 2021, η οποία αποτελεί βασική πηγή πληροφοριών και στατιστικών δεδομένων. Η Απογραφή, η οποία διεξάγεται σε τακτά διαστήματα 10 χρόνων, θα διενεργηθεί κατά την περίοδο Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2021. Σκοπός ...

Read More »

Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού: Πρόσληψη Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου

Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού: Πρόσληψη Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου – Λευκωσία 1.  Πρόσληψη Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου για το Λογιστήριο ΚΟΑ – (Κλ. Α2) O Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμο του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016 – εφεξής ο Νόμος) και συγκεκριμένα της παραγράφου (β) του ...

Read More »

Δείτε τις τελευταίες θέσεις στη Δημόσια Υπηρεσία

Δείτε τις τελευταίες θέσεις στη Δημόσια Υπηρεσία 1.  ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Προθεσμία: 25/06/2021) Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για τρεις κενές μόνιμες θέσεις Λειτουργού Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού. Περισσότερες λεπτομέρειες εδώ 2.  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ, ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Προθεσμία: 25/06/2021) Γίνεται δεκτή η υποβολή ...

Read More »

Δήμος Αθηένου: Θέση Εργασίας

Δήμος Αθηένου: Θέση Εργασίας – Λάρνακα Λογιστικός Λειτουργός Γίνονται δεκτές αιτήσεις από πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας που έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις (στην περίπτωση αρρένων) για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης Λογιστικού Λειτουργού. Αιτήσεις θα διατίθενται στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Αθηένου www.athienou.org.cy ή μπορούν να αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου απευθείας στον/ην ενδιαφερόμενο/η κατόπιν επικοινωνίας με τα Γραφεία του Δήμου ...

Read More »

Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών: Θέση Εργασίας

Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών: Θέση Εργασίας – Λευκωσία ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΒΟΗΘΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ Το Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μιας (1) θέσης Βοηθού Λογιστικού Λειτουργού (θέση Πρώτου Διορισμού) Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα (Συνδυασμένες  Κλίμακες): Α2: €15.109, 15.201, 15.293, 15.385, 15.496, 15.681, 16.060, 16.439, 16.818, ...

Read More »

Τελευταίες Θέσεις Εργασίας στη Δημόσια Υπηρεσία 

Τελευταίες Θέσεις Εργασίας στη Δημόσια Υπηρεσία  1.  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ Προθεσμία: 18/06/2021 2.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Προθεσμία: 18/06/2021 3.  ΠΡΩΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ, ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Προθεσμία: 18/06/2021 4.  ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΥΔΑΤΩΝ Προθεσμία: 18/06/2021 CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL CLICK HERE ...

Read More »

Θέσεις Εργασίας στη Δημόσια Υπηρεσία

Θέσεις Εργασίας στη Δημόσια Υπηρεσία 1.  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Προθεσμία: 21/05/2021  2.  ΒΟΗΘΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Προθεσμία: 21/05/2021  3.  ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Προθεσμία: 21/05/2021  CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA CLICK HERE ...

Read More »