AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Tag Archives: δημόσια υπηρεσία

Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας: Θέση Εργασίας

Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας: Θέση Εργασίας – Λευκωσία ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ Λογιστικός/ή Λειτουργός, με σύμβαση ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας είκοσι τεσσάρων (24) μηνών. Βοηθός Λογιστικός/ή Λειτουργός,με σύμβαση ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας είκοσι τεσσάρων (24) μηνών. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσα από τους πιο κάτω συνδέσμους: Έντυπο Υποβολής Αίτησης – Λογιστικός/ή Λειτουργός (01/RIF2022) Έντυπο Υποβολής Αίτησης – Βοηθός ...

Read More »

Ζητείται Τροχονόμος

Δήμος Αγίου Δομετίου και η Σχολική Εφορεία Αγίου Δομετίου: Ζητείται Τροχονόμος – Λευκωσία O Δήμος Αγίου Δομετίου και η Σχολική Εφορεία Αγίου Δομετίου ζητούν δηλώσεις ενδιαφέροντος για την πλήρωση 1[μίας] θέσης σχολικού τροχονόμου, για τη σχολική περίοδο 2022-2023, με δικαίωμα ανανέωσης για ακόμη μία σχολική περίοδο 2023-2024, με γραπτή κοινή συναίνεση των δύο μερών. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν τα ...

Read More »

Κυπριακή Εταιρεία Υδρογονανθράκων Λτδ: Θέση Εργασίας

Κυπριακή Εταιρεία Υδρογονανθράκων Λτδ: Θέση Εργασίας – Λευκωσία Administrative Officer Administrative Officer (Job Ref: CHC-2022-Administrative Officer) The Administrative Officer will report to the Director General and be responsible for a number of administrative tasks. These will include HR activities such as payroll, recruitment support and maintenance of HR files, support to Board of Directors meetings such as minuting and action ...

Read More »

Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας: Θέση Γραφέα Ορισμένου Χρόνου

Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας: Θέση Γραφέα Ορισμένου Χρόνου – Λάρνακα Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ) ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016), γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση ενός (1) εργοδοτουμένου ορισμένου χρόνου για εκτέλεση γενικών γραφειακών καθηκόντων (κλ. Α2, Α5 και Α7(ii)) στα ...

Read More »

Υπηρεσία Ασύλου: 18 Θέσεις Γραφέων Ορισμένου Χρόνου

Υπηρεσία Ασύλου: 18 Θέσεις Γραφέων Ορισμένου Χρόνου – Λευκωσία ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ(ΚΛ. Α1) Η Υπηρεσία Ασύλου ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδο-τουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια ...

Read More »

Υπηρεσία Ασύλου: 53 Θέσεις Ορισμένου Χρόνου

Υπηρεσία Ασύλου: 53 Θέσεις Ορισμένου Χρόνου – Λευκωσία ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΑΣΥΛΟΥ (ΚΛ. Α8) Η Υπηρεσία Ασύλου ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 [Ν. 70(Ι)/2016 -εφεξής ο Νόμος], γίνονται δεκτές ...

Read More »

ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ: 111 Θέσεις Εργασίας – Παγκύπρια

ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ: 111 Θέσεις Εργασίας – Παγκύπρια ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΗ Α7 ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ/ ΠΥΡΟΦΥΛΑΚΑ   Το Τμήμα Δασών, του Υπουργείου Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μόνιμων ωρομίσθιων θέσεων στο επάγγελμα του Δασικού Εργάτη Α’/Δασοπυροσβέστη/ Πυροφύλακα ...

Read More »

Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας: 11 Έκτακτες Θέσεις

Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας: 11 Έκτακτες Θέσεις – Λευκωσία ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016), γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση έντεκα ...

Read More »

Κοινοτικό Συμβούλιο Πέρα Χωρίου-Νήσου: Ζητείται Γραμματέας

Κοινοτικό Συμβούλιο Πέρα Χωρίου-Νήσου: Ζητείται Γραμματέας – Λευκωσία Το Κοινοτικό Συμβούλιο Πέρα Χωρίου-Νήσου, δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση θέσης Γραμματέα (θέση πρώτου διορισμού). Ο μισθός της θέσης είναι σύμφωνα με τις συνδυασμένες μισθολογικές κλίμακες Α8-Α10-Α11-Α12+2. Στο πιο πάνω μισθό προστίθενται οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις εγκρίνονται με νομοθεσία και τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό ...

Read More »

Σχολική Εφορεία Παραλιμνίου: 3 Θέσεις εργασίας

Σχολική Εφορεία Παραλιμνίου: 3 Θέσεις εργασίας – Αμμόχωστος Η Σχολική Εφορεία Παραλιμνίου ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις από ενδιαφερόμενους/ες για πλήρωση των πιο κάτω θέσεων: α) Δύο κενές έκτακτες θέσεις Καθαρίστριας για 38 ώρες εβδομαδιαίως, Κλίμακα Ε1 του ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού (ακάθαρτος μηνιαίος μισθός €799,18). β) Μια κενή έκτακτη θέση Γενικού Εργάτη για 38 ώρες εβδομαδιαίως, Κλίμακα Ε6/Ε7 του ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού (ακάθαρτος ...

Read More »

ΙΔΕΠ: 2 Θέσεις Εργασίας

ΙΔΕΠ: 2 Θέσεις Εργασίας – Λευκωσία Το Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ) Διά Βίου Μάθησης ζητά να προσλάβει 2 Λειτουργούς Προγραμμάτων, με εξάμηνη περίοδο δοκιμασίας. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 24/03/2022. Κλίμακα Μισθοδοσίας: Α8-Α10-Α11(Συνδυασμένες κλίμακες) – όπως αυτές ισχύουν στη Δημόσια Υπηρεσία ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA CLICK HERE TO FIND ...

Read More »

ΑΗΚ: 4 Θέσεις Εργασίας

ΑΗΚ: 4 Θέσεις Εργασίας – Λευκωσία ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ: Α/2-2022 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗΣ: Γνωστοποίηση Κενών Θέσεων Αρ.Α/2-2022 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 25/03/2022 12:00 Μεσημέρι ΕΞΕΤΑΣΗ: Ημερομηνία εξέτασης δεν έχει οριστεί. Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση των πιο κάτω κενών θέσεων Επιστημονικού Προσωπικού. Η δημοσίευση των εν λόγω θέσεων γίνεται ύστερα από την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και τη μετέπειτα γραπτή συγκατάθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής ...

Read More »

Πανεπιστήμιο Κύπρου: 28 Θέσεις Εργασίας

Πανεπιστήμιο Κύπρου: 28 Θέσεις Εργασίας – Λευκωσία Ανακοινώνεται η προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης Λειτουργού Πανεπιστημίου στον Τομέα Ανάπτυξης Έρευνας της Υπηρεσίας Υποστήριξης Έρευνας και Καινοτομίας.  Αιτήσεις μέχρι και τις 4 Απριλίου 2022. – Κωδ. Αναφοράς 001 Ανακοινώνεται η προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης Λειτουργού Πανεπιστημίου στο Γραφείο Διεθνούς Προσέλκυσης του Τομέα Διεθνούς Προσέλκυσης και Προβολής της Υπηρεσίας Διεθνών Σχέσεων.  Αιτήσεις ...

Read More »

Υφυπουργείο Τουρισμού: 6 Έκτακτες Θέσεις Εργασίας

Υφυπουργείο Τουρισμού: 6 Έκτακτες Θέσεις Εργασίας – Λευκωσία Το Υφυπουργείο Τουρισμού ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στην Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016), γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση έξι (6) εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου για τη στελέχωση των Διευθύνσεων του Υφυπουργείου Τουρισμού που έχουν ως αρμοδιότητα την ...

Read More »

Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας: Θέσεις εργασίας

Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας: Θέσεις Εργασίας – Λευκωσία 1.  7 κενές μόνιμες θέσεις Λειτουργών Ψηφιακής Ασφάλειας 2.  2 κενές μόνιμες θέσεις Λειτουργών Ψηφιακής Ασφάλειας 3.  1 κενή μόνιμη θέση Πρώτου Λειτουργού Ψηφιακής Ασφάλειας Προθεσμία: 22 Οκτωβρίου 2021 Περισσότερα εδώ CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL CLICK HERE TO FIND JOBS ...

Read More »
RSS