AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Tag Archives: δημόσια υπηρεσία

Υφυπουργείο Τουρισμού: 6 Έκτακτες Θέσεις Εργασίας

Υφυπουργείο Τουρισμού: 6 Έκτακτες Θέσεις Εργασίας – Λευκωσία Το Υφυπουργείο Τουρισμού ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στην Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016), γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση έξι (6) εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου για τη στελέχωση των Διευθύνσεων του Υφυπουργείου Τουρισμού που έχουν ως αρμοδιότητα την ...

Read More »

Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας: Θέσεις εργασίας

Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας: Θέσεις Εργασίας – Λευκωσία 1.  7 κενές μόνιμες θέσεις Λειτουργών Ψηφιακής Ασφάλειας 2.  2 κενές μόνιμες θέσεις Λειτουργών Ψηφιακής Ασφάλειας 3.  1 κενή μόνιμη θέση Πρώτου Λειτουργού Ψηφιακής Ασφάλειας Προθεσμία: 22 Οκτωβρίου 2021 Περισσότερα εδώ CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL CLICK HERE TO FIND JOBS ...

Read More »

63 Κενές Θέσεις στην Δημόσια Υπηρεσία

63 Κενές Θέσεις στην Δημόσια Υπηρεσία 1.   3 Κενές Θέσεις Λειτουργού Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για τρεις κενές μόνιμες θέσεις Λειτουργού Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη – Προθεσμία: 15 Οκτωβρίου 2021 Περισσότερα εδώ 2.  10 Κενές Θέσεις Λειτουργού Τύπου και Πληροφοριών Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για δέκα κενές ...

Read More »

30 Θέσεις στα Τελωνεία

30 Θέσεις στα Τελωνεία – Παγκύπρια Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για 30 κενές μόνιμες θέσεις Τελωνειακού Λειτουργού, Τελωνεία. Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy) ή μέσω της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας (Αριάδνη) (https://eservices.cyprus.gov.cy), μέχρι την Παρασκευή, 24 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 14:00. Περισσότερες πληροφορίες εδώ CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS CLICK HERE ...

Read More »

ΘΟΚ: Θέση Εργασίας

ΘΟΚ: Θέση Εργασίας – Λευκωσία ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΒΟΗΘΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΣΤΟΝ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΥΠΡΟΥ (ΘΟΚ) Από τον Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου γίνονται δεκτές αιτήσεις για πλήρωση μιας (1) κενής θέσης Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού. Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού. Η δημοσίευση της θέσης γίνεται ύστερα από Απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, για εξαίρεσή της από τις πρόνοιες των ...

Read More »

Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού: Θέση Εργασίας

Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού: Θέση Εργασίας – Λεμεσός Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση μίας Θέσης Διοικητικού Λειτουργού (Πρώτου Διορισμού). ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: (1) (α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Δημόσια Διοίκηση, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Διοίκηση Προσωπικού, Οικονομικά, Πολιτικές Επιστήμες, Κλασικές Επιστήμες, Νομικά (συμπεριλαμβανομένου του Barrister-at-Law), Δημόσιες Σχέσεις, ...

Read More »

Δήμος Λεμεσού: 20 Θέσεις Εργασίας

Δήμος Λεμεσού: 20 Θέσεις Εργασίας – Λεμεσός Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση των πιο κάτω θέσεων πρώτου διορισμού: Πέντε (5) θέσεων Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού (για το Οικονομικό Τμήμα) κλίμακα (Α2-5-7 +2) Οκτώ (8) θέσεων Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού (για όλες τις Υπηρεσίες του Δήμου) κλίμακα (Α2-5-7+2) Τεσσάρων (4) θέσεων Τροχονόμων κλίμακα (Α2-5-7+2) Τριών (3) θέσεων Τεχνικού Μηχανικού (κλίμακα Α5 (2η βαθμίδα) ...

Read More »

ΑνΑΔ: 10 Θέσεις Εργασίας

ΑνΑΔ: 10 Θέσεις Εργασίας – Λευκωσία 1.  8 κενές θέσεις Λειτουργού Ανθρώπινου Δυναμικού Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου στην ακόλουθη διεύθυνση: https://vacancies.anad.org.cy/ 6.    Η περίοδος ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την Παρασκευή, 27 Αυγούστου 2021 στις 13:00 και λήγει την Πέμπτη, 16 Σεπτεμβρίου 2021 στις 13:00. Περισσότερες πληροφορίες εδώ 2.  ...

Read More »

173 Θέσεις Εργασίας στη Δημόσια Υπηρεσία

Θέσεις Εργασίας στη Δημόσια Υπηρεσία 1.  ΕΦΟΡΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ, ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ (1 Θέση) – Προθεσμία: 10/09/2021 – Περισσότερα εδώ 2.  ΕΛΕΓΚΤΗΣ, ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (1 Θέση) – Προθεσμία: 10/09/2021 – Περισσότερα εδώ 3.  ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ, ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (140 Θέσεις) – Προθεσμία: 10/09/2021 – Περισσότερα εδώ 4.  ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ, ...

Read More »

Δήμος Αμμοχωστου: 2 Θέσεις εργασίας

Δήμος Αμμοχωστου: 2 Θέσεις εργασίας – Λεμεσός και Αμμόχωστος 1.  ΘΕΣΗ: ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ – Λεμεσός Ο Δήμος Αμμοχώστου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μιας κενής μόνιμης θέσης Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού (θέση Πρώτου Διορισμού). Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Δήμου Αμμοχώστου στο τηλέφωνo 25339757 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες (από Δευτέρα ως Παρασκευή ...

Read More »

16 Θέσεις στη Δημόσια Υπηρεσία

16 Θέσεις στη Δημόσια Υπηρεσία 1.  7 ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για επτά κενές μόνιμες θέσεις Λειτουργού Επιθεώρησης Εργασίας, Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού). Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α9: €30.413, 31.880, 33.347, 34.814, 36.281, 37.748, 39.215, 40.682, 42.149, Α11: €40.525, 42.164, 43.803, 45.442, 47.081, 48.720, 50.359, 51.998, 53.637 ...

Read More »

Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας: 8 Θέσεις Εργασίας

Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας: 8 Θέσεις Εργασίας – Λεμεσός Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση των ακόλουθων θέσεων:  1. Λειτουργού Λογιστηρίου (με νομική κατεύθυνση) – Μία (1) θέση, Κλίμακα Α8-Α10-Α11 2. Διοικητικού Λειτουργού (με νομική κατεύθυνση) – Μία (1) θέση, Κλίμακα Α8-Α10-Α11 3. Τεχνικού Μηχανικού (με κατευθύνσεις: Πολιτικής Μηχανικής, δύο (2) θέσεις, Χημείου μία (1) θέση), Μηχανολογίας – μία 1 θέση), Κλίμακα ...

Read More »

Κυπριακός Οργανισμός Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών: Θέση Εργασίας

Κυπριακός Οργανισμός Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών: Θέση Βοηθού Λογιστικού Λειτουργού – Λευκωσία Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για μία κενή μόνιμη θέση Βοηθού Λογιστικού Λειτουργού στο Γραφείο του Γενικού Διευθυντή, Κυπριακός Οργανισμός Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού). Η μισθοδοτική κλίμακα της θέσης είναι Α2: €15.109, 15.201, 15.293, 15.385, 15.496, 15.681, 16.060, 16.439, 16.818, 17.197, 17.576, 17.967, 18.544 A5: ...

Read More »

Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λάρνακας: Θέσεις εργασίας

Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λάρνακας: Θέσεις εργασίας – Λάρνακα 2 ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΒΟΗΘΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λάρνακας δέχεται αιτήσεις για πλήρωση δύο (2) κενών μόνιμων θέσεων Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού). Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α2: €15.582, 15.700, 15.963, 16.341, 16.719, 17.097, 17.475, 17.853, 18.231, 18.608, 18.986, 19.368, 19.784, A5: €17.608, 18.238, 18.867, 19.515, 20.212, 20.930, 21.679, 22.482, ...

Read More »

Εθνική Αρχή Στοιχημάτων: 5 θέσεις εργασίας

Εθνική Αρχή Στοιχημάτων: 5 θέσεις εργασίας Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων, σήμερα, 11 Ιουνίου 2021, ανακοινώνει την προκήρυξη πέντε (5) Κενών Θέσεων Λειτουργού ΕΑΣ Κλίμακας Α8-10-11. Η τελική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορίστηκε η Παρασκευή, 2 Ιουλίου 2021, ώρα 14:00μ.μ. Πληροφορίες για τα καθήκοντα και ευθύνες, τα απαιτούμενα προσόντα, τα Σχέδια Υπηρεσίας της Αρχής, καθώς και άλλες πληροφορίες σχετικές με τις ...

Read More »
RSS