AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Tag Archives: δημόσια υπηρεσία

Επιτροπή Προστασίας Ατόμων με Νοητική Αναπηρία: Θέση Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού

Επιτροπή Προστασίας Ατόμων με Νοητική Αναπηρία: Θέση Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού – Λευκωσία Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για μια μόνιμη θέση Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού στην Επιτροπή Προστασίας Ατόμων με Νοητική Αναπηρία (η θέση είναι Πρώτου Διορισμού). Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α2: €15.109, 15.201, 15.293, 15.385, 15.496, 15.681, 16,060, 16.439, 16.818, 17.197, 17.576, 17.967, 18.544 Α5: €16.196, 16.826, 17.455, 18.168, 19.139, 20.110, ...

Read More »

Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ): 6 Θέσεις εργασίας (€2,093 αρχικός μηνιαίος μισθός)

Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ): 6 Θέσεις εργασίας – Λευκωσία Το Ίδρυμα Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) είναι ο Εθνικός Φορέας, αρμόδιος για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο. Ως εκτελεστικός βραχίονας του Συστήματος Διακυβέρνησης Έρευνας και Καινοτομίας, παρέχει χρηματοδότηση και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας προς την ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα της χώρας, ...

Read More »

Δήμος Λεμεσού: Έκτακτες Θέσεις εργασίας

Δήμος Λεμεσού: Έκτακτες Θέσεις εργασίας – Λεμεσός Ο Δήμος Λεμεσού ανακοινώνει τις πιο κάτω κατηγορίες αναγκών που πιθανόν να προκύψουν για απασχόληση εργοδοτουμένων καθορισμένης διάρκειας στον Δήμο για τα έργα που εμπίπτουν στην προγραμματική περίοδο 2021 – 2027 και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα Εθνικά Ταμεία. ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ...

Read More »

Συμβούλιο Αποχετεύσεων Κοκκινοχωρίων: Θέση Εργασίας

Συμβούλιο Αποχετεύσεων Κοκκινοχωρίων: Θέση Εργασίας – Αμμόχωστος Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Κοκκινοχωρίων δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης εργασίας ωρομίσθιου εργάτη γενικών καθηκόντων. Η μισθοδοσία του ως άνω εργάτη καθορίζεται από την κλίμακα Ε4 των Κυβερνητικών Εργατών. Οι όροι εργοδότησης και οι υποχρεώσεις του εργάτη προς το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Κοκκινοχωρίων θα καθορίζονται από την Συλλογική Σύμβαση που αφορά ...

Read More »

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Θέσεις εργασίας

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Θέσεις εργασίας – Λευκωσία 1.  16 ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΒΟΗΘΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΑ) ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για δεκαέξι κενές μόνιμες θέσεις Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού (Γραφέα) Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. (Η θέση είναι πρώτου διορισμού). 2.  3 ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3.  1  ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ/ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 4.  1 ...

Read More »

Δήμος Πάφου: 3 Θέσεις Εργασίας

Δήμος Πάφου: 3 Θέσεις Εργασίας – Πάφος Ο Δήμος Πάφου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση τριών μονίμων θέσεων Λειτουργού Δημοτικής Υπηρεσίας (κλ.Α8 – Α10 – Α11) ως ακολούθως: (α) Δύο θέσεων για τη διεκδίκηση των οποίων απαιτούμενο ακαδημαϊκό προσόν είναι ένα από τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 3.1 του Σχεδίου Υπηρεσίας της θέσης. Οι εν λόγω θέσεις είναι δυνατό να αυξηθούν ...

Read More »

Δήμος Σωτήρας: 2 Θέσεις Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού

Δήμος Σωτήρας: 2 Θέσεις Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού – Αμμόχωστος  Ο Δήμος Σωτήρας δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού (Θέσεις Πρώτου Διορισμού). Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας των θέσεων, η μισθολογική κλίμακα, τα καθήκοντα, οι ευθύνες και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως ακολούθως:  Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α2: €15.109, 15.201, 15.293, 15.385, 15.496, 15.681, 16.060, 16.439, 16.818, ...

Read More »

Πανεπιστήμιο Κύπρου: 7 Θέσεις Βοηθού Μηχανογράφησης

Πανεπιστήμιο Κύπρου: 7 Θέσεις Βοηθού Μηχανογράφησης – Λευκωσία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση επτά (7) κενών θέσεων Βοηθού Μηχανογράφησης για τη στελέχωση Οργανωτικών Οντοτήτων του Πανεπιστημίου Κύπρου. Οι αιτητές/τριες πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νοείται ότι σύμφωνα με το άρθρο 6 των περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Διοικητικό ...

Read More »

Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού: Θέσεις Εργασίας

Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού: Θέσεις Εργασίας – Λεμεσός Πλήρωση Δύο Θέσεων Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού Πλήρωση Θέσης Ωρομίσθιου Κλητήρα Προθεσμία: 4 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 2 μ.μ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS CLICK HERE TO ...

Read More »

ΤΕΠΑΚ: 6 Θέσεις εργασίας

ΤΕΠΑΚ: 6 Θέσεις εργασίας – Λεμεσός Μία (1) Κενή Θέση Πολιτικού Μηχανικού ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ Δημοσίευση: 07/10/2022 11:14 Υποβολή αιτήσεων μέχρι: 04-11-2022 13:00 Τέσσερις (4) Κενές Θέσεις Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ Δημοσίευση: 07/10/2022 11:03 Υποβολή αιτήσεων μέχρι: 04/11/2022 ώρα 13:00 Μία (1) Κενή Θέση Βοηθού Λογιστικού Λειτουργού ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ Δημοσίευση: 07/10/2022 10:51 Υποβολή αιτήσεων μέχρι: 04-11-2022 13:00   CLICK HERE ...

Read More »

Ανοικτό Πανεπιστήμιο: 8 Θέσεις εργασίας

Ανοικτό Πανεπιστήμιο: 8 Θέσεις εργασίας – Λευκωσία Προκήρυξη για πέντε (5) κενές θέσεις Λειτουργού Πανεπιστημίου (θέσεις πρώτου διορισμού): α) Γενικά Διοικητικά θέματα, β) Νομικά, γ) Δίκτυα και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και δ) Εφαρμογές Πληροφορικής και Τηλεκπαίδευσης Δημοσίευση: 23/09/2022 | Υποβολή αιτήσεων μέχρι: 18/10/2022 (στις 14:00 μ.μ. GMT+3, ώρα Κύπρου/Ελλάδας)   Προκήρυξη για μία (1) κενή θέση Βοηθού Μηχανογράφησης (θέση πρώτου διορισμού) Δημοσίευση: ...

Read More »

Δήμος Πάφου: 2 Θέσεις Εργασίας

Δήμος Πάφου: 2 Θέσεις Εργασίας – Πάφος Ο Δήμος Πάφου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση δύο μονίμων θέσεων Λειτουργού Λογιστηρίου (κλ. Α8 – Α10 – Α11). Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση στο ειδικό έντυπο του Δήμου, το οποίο μπορούν να προμηθευτούν, μαζί με το Σχέδιο Υπηρεσίας και το Πλαίσιο Πλήρωσης των θέσεων από την ιστοσελίδα του Δήμου ή από το ...

Read More »

Δήμος Λεμεσού: 2 Θέσεις εργασίας

Δήμος Λεμεσού: 2 Θέσεις εργασίας – Λεμεσός Γίνονται δεκτές αιτήσεις για δύο (2) μόνιμες θέσεις Λειτουργών Τεχνικής Υπηρεσίας. Το Δημοτικό Συμβούλιο έχει αποφασίσει ότι: (Α)  Για την  (1) μόνιμη  θέση Λειτουργού Τεχνικής Υπηρεσίας  (κλίμακα Α9-11-12) απαιτείται Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στην Μηχανολογική Μηχανική. (Ο όρος Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο). (Β) Για την άλλη ...

Read More »

Κοινοτικό Συμβούλιο Πέρα Χωρίου και Νήσου: Έκτακτη Θέση εργασίας

Κοινοτικό Συμβούλιο Πέρα Χωρίου και Νήσου: Έκτακτη Θέση εργασίας – Λευκωσία ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΟΥ Το Κοινοτικό Συμβούλιο Πέρα Χωρίου και Νήσου στην Επαρχία Λευκωσίας ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. ...

Read More »

Δήμος Πόλεως Χρυσοχούς: Θέση Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού

Δήμος Πόλεως Χρυσοχούς: Θέση Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού – Πάφος ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΕΝΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΘΕΣΗΣ ΒΟΗΘΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ Ο Δήμος Πόλεως Χρυσοχούς δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση της κενής μόνιμης θέσης Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού. Για την πλήρωση της θέσης θα διεξαχθεί γραπτή και προφορική εξέταση. Η εγκεκριμένη μισθοδοτική κλίμακα της θέσης είναι η Α2-Α5-Α7 (ii). Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε ...

Read More »
RSS