AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Coffee Island: Θέση Εργασίας

Coffee Island: Θέση Εργασίας – Λευκωσία

BRAND EXECUTIVE

Η θέση υποστηρίζει άμεσα το σύνολο του τμήματος Marketing διευκολύνοντας την οργάνωσή του και την αποτελεσματική του λειτουργία. Επιπρόσθετα, ενισχύει τον δίαυλο επικοινωνίας και ενημέρωσης με τα υπόλοιπα τμήματα της εταιρείας και εξωτερικούς συνεργάτες αναφορικά με το πλάνο και τις ενέργειες Marketing.

Καθήκοντα και Ευθύνες

•Συμμετοχή στην ανάπτυξη και υλοποίηση πλάνου ενεργειών (ATL, BTL, Digital Campaigns, Events) με βάση τις στρατηγικές προτεραιότητες της εταιρίας

•Διαχείριση και ανάπτυξη επικοινωνίας των διαδικτυακών καναλιών επικοινωνίας (digital marketing channels) και ανάπτυξη του διαδικτυακού εμπορίου

•Παρακολούθηση και αξιολόγηση της απόδοσης των παραπάνω ενεργειών

•Γνώση ανταγωνιστικού περιβάλλοντος

•Συμμετοχή στον σχεδιασμό και δημιουργία υλικών marketing (ενημερωτικά έντυπα, βασικό υλικό προώθησης, τιμοκατάλογοι κλπ.)

•Συμμετοχή στην δημιουργία διαφημιστικών μηνυμάτων (ραδιοφωνικά σποτάκια, videos, social media posts κτλ.)

•Δημιουργία και διαχείριση επικοινωνίας για ενημέρωση δικτύου συνεργατών και εσωτερικών τμημάτων (παρουσιάσεις, newsletters, sms)

•Συμμετοχή στη ροή γραπτών αναφορών του τμήματος (reporting)

•Αξιολόγηση και διαχείριση εισερχόμενων αιτημάτων από συνεργάτες

•Επικοινωνία και συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα και εξωτερικούς συνεργάτες της εταιρείας

•Διασφάλιση ομαλής ροής εσωτερικών διαδικασιών (π.χ. καταχώρηση τιμολογίων, προετοιμασία και συμμετοχή σε διατμηματικές συναντήσεις, πρόβλεψη παραγγελιών κ.α.)

Απαραίτητα Προσόντα

•Πτυχίο με κατεύθυνση Marketing ή Digital Marketing ή Διοίκηση επιχειρήσεων

•Πολύ καλή γνώση Ms Office (κυρίως excel, Power point)

•Καλή γνώση όλων των διαδικτυακών καναλιών επικοινωνίας και εργαλείων/ προγραμμάτων (tools)

•Γνώση και εξοικείωση σε ότι αφορά SEO/SEM, Google Analytics & CRM software

•Άριστη γνώση Ελληνικής και Aγγλικής γλώσσας (γραπτό, προφορικό λόγο)

•Διετής προϋπηρεσία σε θέση Consumer Marketing FMCG ή/και Digital Marketing

•Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες

•Εχεμύθεια, συνέπεια και επαγγελματική συμπεριφορά

•Πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας

Τι προσφέρουμε:

•Εργασία σε ένα σύγχρονο περιβάλλον με δυνατότητες εξέλιξης.

•Ολοκληρωμένο πλάνο προγράμματος εκπαίδευσης και επαγγελματικής ανάπτυξης.

•Φιλικό και γεμάτο προκλήσεις περιβάλλον εργασίας

Παρακαλούμε όπως αποστείλατε το βιογραφικό σας σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση cv@coffeeisland.com.cy , με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM” έως και τις 28/02/2021.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA