AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

IMH: Θέση Εργασίας

IMH: Θέση Εργασίας – Λευκωσία

(Summit Producer)

H IMH είναι ο μεγαλύτερος οργανισμός μεταφοράς γνώσης και πληροφόρησης στα στελέχη της κυπριακής αγοράς. Οι υπηρεσίες της περιλαμβάνουν διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, ημερίδων και εμπορικών εκθέσεων, media, καθώς και συμμετοχή σε ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα. Κάθε χρόνο η ΙΜΗ διοργανώνει πέραν των 110 συνεδρίων και εκδηλώσεων σε φυσική, υβριδική και διαδικτυακή μορφή.

Η IMH, ζητά να προσλάβει Λειτουργό Ανάπτυξης Συνεδρίων (Summit Producer)

Καθήκοντα:

• Έρευνα για εντοπισμό και ανάπτυξη θεμάτων συνεδρίων

• Ανάπτυξη επιστημονικού περιεχομένου συνεδρίων

• Εντοπισμός και επαφή με ομιλητές

• Διαχείριση όλων των ενεργειών οργάνωσης ενός συνεδρίου

• Συνεργασία με τα υπόλοιπα στελέχη του τμήματος ως προς την ανάπτυξη νέων εκδηλώσεων ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν

• Συντονισμός με τα τμήματα μάρκετινγκ (για προώθηση των συνεδρίων), εμπορικό (για εξεύρεση χορηγών και συμμετεχόντων), και operations (για οργάνωση των συνεδρίων)

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

• Πτυχίο σε Events Management / Project Management / Business Administration / Management / Marketing / ή σε άλλο σχετικό κλάδο

• Προηγούμενη εργασιακή πείρα (όχι απαραίτητα σε συνέδρια), θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

• Εξαίρετη γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας (προφορικώς και γραπτώς)

• Γνώση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και των επιχειρήσεων, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό

• Πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών και χρήση διαδικτύου

• Πολύ καλές οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες

• Ομαδικότητα

• Ευελιξία

• Προσαρμοστικότητα

Απολαβές:

Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο αναλόγως προσόντων και εμπειρίας.

Βιογραφικό Σημείωμα και πληροφορίες

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα και cover letter στην ηλεκτρονική διεύθυνση vacancy@imhbusiness.com με την ένδειξη

«SP2020 – ANERGOSJOBS.COM”  , μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Ατομικές συνεντεύξεις θα διεξαχθούν μόνο με όσους

πληρούν όλα τα απαιτούμενα προσόντα

Τηλ.: +35722505555 | Φαξ.: +35722679820 | www.imhbusiness.com

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA