AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος: Θέση Εργασίας

Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος: Θέση Εργασίας – Λευκωσία

Ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος δέχεται αιτήσεις προς πλήρωση μίας θέσης Εκπρόσωπου Τύπου για μόνιμη απασχόληση.

Τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα καλούνται όπως αποστείλουν μέχρι την 4 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 12 μ.μ. τα βιογραφικά τους σημειώματα σε κλειστό φάκελο ο οποίος θα παραδοθεί δια χειρός στα γραφεία του Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο ceo@cba.org.cy με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

Ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος δύναται να καλέσει υποψηφίους σε προφορική συνέντευξη, της οποίας η ημερομηνία και ώρα θα κοινοποιηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.

Απαιτούμενα προσόντα:

  • Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν Δημοσιογραφίας.
  • Άριστη Γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής Γλώσσας.
  • Ακεραιότητα χαρακτήρα, ομαδικότητα, συνέπεια και συνεργασία

Ωφελήματα:

  • Μισθός αναλόγως προσόντων
  • 13ο μισθό και αναλογία 14ου μισθού
  • Προαιρετικά Ταμείο Πρόνοιας

Σημ. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή υπόβαθρο Νομικής θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν πλήρους εμπιστευτικότητας.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA