AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Ιατρός

Ελβετικό Ιατρικό Κέντρο: Ζητείται Ιατρός – Λευκωσία

Το Ελβετικό Ιατρικό Κέντρο, το οποίο λειτουργεί στην Λευκωσία και στη Λεμεσό στη Κύπρο σε συνεργασία με την παγκοσμίου φήμης Ελβετική Κλινική Paracelsus, ζητά ιατρικό προσωπικό.
Περισσότερες πληροφορίες για το Ελβετικό Ιατρικό Κέντρο, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας στο www.cy-smc.com .
Ιατρός Ειδικότητα στη Γενική Ιατρική
Για την παραπάνω θέση γίνονται δεκτοί οι υποψήφιοι που έχουν:
Κυπριακή/Ελληνική Ιθαγένεια
Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος
Τίτλο αντίστοιχης με τη θέση ιατρικής ειδικότητας
Ετήσιες τακτικές αποδοχές αναλόγως προσόντων.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλώ υποβάλετε αίτηση στο info@cy-smc.com  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”