AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Καθαρίστρια

IMH: Ζητείται Καθαρίστρια – Λευκωσία

H IMH είναι ο μεγαλύτερος οργανισμός μεταφοράς γνώσης και πληροφόρησης στα στελέχη της κυπριακής αγοράς. Οι υπηρεσίες της περιλαμβάνουν διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, ημερίδων και εμπορικών εκθέσεων, media, καθώς και συμμετοχή σε ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμμτα.

Η IMH ζητά να προσλάβει:

Καθαρίστρια

Καθήκοντα:

  • Καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων της ΙΜΗ (όπως γραφεία, conference rooms, κουζίνες, WC και άλλοι χώροι εργασίας)
  • Διασφάλιση και διατήρηση καθαριότητας στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του κτιρίου
  • Έλεγχός και αναπλήρωση του εξοπλισμού καθαρισμού σε καθημερινή βάση

Απαιτούμενα Προσόντα:

  • Επικοινωνιακή και ευχάριστη προσωπικότητα
  • Οργανωτικές ικανότητες
  • Προσοχή στη λεπτομέρεια
  • Εμπειρία ως καθαρίστρια / καθαριστής
  • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας

Απολαβές:

Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο αναλόγως προσόντων και εμπειρίας.

Βιογραφικό Σημείωμα και πληροφορίες

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση vacancy@imhbusiness.com με την ένδειξη «Κ20 – anergosjobs.com», μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2020.

Ατομικές συνεντεύξεις θα διεξαχθούν μόνο με όσους πληρούν όλα τα απαιτούμενα προσόντα

Τηλ.: +35722505555 | Φαξ.: +35722679820 | www.imhbusiness.com

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA