AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Φύλακας Ασφαλείας

L.CITY PRIVATE SECURITY SERVICES LTD: Ζητείται Φύλακας Ασφαλείας – Λεμεσός

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ:

Ο/η Υποψήφιος/α που θα προσληφθεί για τη συγκεκριμένη θέση θα απασχοληθεί με τη φύλαξη κτηριακών εγκαταστάσεων καθώς και με την παρακολούθηση βίντεο μέσω κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 • Άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος (σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει, η Εταιρεία καλύπτει την Εκπαίδευση)
 • Καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Προϋπηρεσία στο σχετικό επάγγελμα θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 • Υπευθυνότητα, Ευσυνειδησία, Ακεραιότητα χαρακτήρα, Εντιμότητα
 • Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά
 • Συνεργασία και ομαδικό πνεύμα
 • Λευκό Ποινικό μητρώο

ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ:

 • Άμεση εργοδότηση με καθεστώς πλήρης απασχόλησης
 • Ακαθάριστος αρχικός Μισθός €1200-€1600
 • Θα αμείβεται υπερωριακά για τις εξής αργίες: 24 & 25 Δεκεμβρίου,31 Δεκεμβρίου &1 Ιανουαρίου με την αναλογία 1:1:5 και για 5 & 6 Ιανουαρίου,15 Αυγούστου και Καθαρά Δευτέρα με την αναλογία 1:1.5
 • Ασφάλεια αστικής ευθύνης στο χώρο εργασίας
 • Έως και 24 ημέρες ετήσιας άδειας
 • Τον μηνιαίο σας μισθό την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα
 • Προκαταβολικά το μηνιαίο πρόγραμμα εργασίας σας
 • Δωρεάν Στολή
 • Ευκαιρίες Επαγγελματικής Ανέλιξης σε θέσεις Υπευθύνου Βάρδιας ή/και Υπεύθυνου Επόπτη

ΑΙΤΗΣΕΙΣ:

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να κάνουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά και να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα μέσω της πιο κάτω ηλεκτρονικής διεύθυνσης:p.charalambous@lcitysecurity.com με τίτλο: “anergosjobs.com” 

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA

Post expires at 8:50pm on Friday August 9th, 2024