AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός

J. Pericleous LLC: Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός – Λεμεσός

Το μελετητικό γραφείο A.J. Pericleous LLC ζητά για να εντάξει στην μελετητική ομάδα Πολιτικό Μηχανικό πλήρους απασχόλησης. Ο/Η Πολιτικός Μηχανικός θα έχει την ευθύνη υπολογισμού και στατικού σχεδιασμού ενός τεχνικού έργου μέσω διαφόρων λογισμικών. Θα είναι υπεύθυνος/η για τη σχεδίαση των έργων μέσω λογισμικού ΒΙΜ καθώς και για τη δημιουργία λεπτομερών κατασκευαστικών σχεδίων.

Καθήκοντα

 • Εκπόνηση στατικών μελετών μέσω λογισμικών στατικής ανάλυσης
 • Προετοιμασία στατικών σχεδίων
 • Συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας για την επιτυχή πρόοδο των έργων
 • Πλήρης συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανονισμούς και τα πρωτόκολλα της εταιρείας
 • Επίβλεψη εργοταξίου

Προσόντα

 • Πτυχίο στην Πολιτική Μηχανική 4-ετούς ή 5-ετούς φοίτησης
 • Πολύ καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος)
 • Ισχυρή ικανότητα στην επίλυση προβλημάτων
 • Υπολογιστική ικανότητα στη στατική μελέτη τεχνικών έργων μέσω λογισμικών Η/Υ
 • Ικανότητα διαχείρισης πολλαπλών έργων ταυτόχρονα και αποτελεσματικής εργασίας σε ομαδικό περιβάλλον
 • Επαγγελματική εμπειρία σε στατικές μελέτες πάνω από 2 έτη θα θεωρηθεί ως πρόσθετο προσόν

Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως εμπειρίας και προσόντων.

Αν θεωρείτε ότι πληροίτε τα παραπάνω κριτήρια παρακαλούμε να στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο hr@pericleous.com.cy με τίτλο: “anergosjobs.com”

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA

Post expires at 10:22pm on Thursday July 25th, 2024