AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Νοσηλεύτρια (δωρεάν Διαμονή διαθέσιμη)

European Medical Clinic: Ζητείται Νοσηλεύτρια – Λευκωσία

Η European Medical Clinic στη Κύπρο αναζητά Νοσηλεύτρια, για άμεση εργοδότηση.

Απαραίτητα προσόντα:

  1. Πτυχιακό στη Νοσηλευτική Α’ Επιπέδου (τετραετούς φοίτηση)
  2. Άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος
  3. Εγγραφή στο Μητρώο Νοσηλευτών και Μαιών
  4. Καλή γνώση της ελληνικής αλλά και της αγγλικής γλώσσας
  5. Προηγούμενη εμπειρία δεν είναι απαραίτητη

Καθήκοντα:

Γενικά καθήκοντα νοσηλευτικής για τη φροντίδα ασθενών στο θάλαμο

Ωφελήματα:

  1. Ελκυστικό πακέτο αποδοχών και 13τος μισθός
  2. Άριστο και φιλικό περιβάλλον εργασίας
  3. Δωρεάν Διαμονή διαθέσιμη
  4. Προοπτικές μισθολογικής ανέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουνε το βιογραφικό τους μαζί με τα αντίτυπο των πτυχίων τους και της άδειας τους στο: admin@europeanmedicalclinic.com με τίτλο: “anergosjobs.com”

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA

Post expires at 10:06pm on Thursday July 25th, 2024