AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Βοηθού Φαρμακείου

Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου: Ζητείται Βοηθού Φαρμακείου – Λευκωσία

Το Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση έκτακτης θέσης Βοηθού Φαρμακείου (ορισμένου χρόνου).

Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ή απορίες σχετικά με τις προαναφερόμενες διαδικασίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, ηλεκτρονικά: hr@bococ.org.cy ή τηλεφωνικώς: 22847314/302 και ώρες 08:00-16:30  (Δευτέρα-Παρασκευή).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Δευτέρα 1η Ιουλίου 2024

ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

1.Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης.

2. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

3.Δίπλωμα ή πιστοποιητικό αναγνωρισμένης Σχολής σπουδών σε συναφή κλάδο (π.χ. «Τεχνικός Φαρμακείου») ή ισότιμο προσόν, ή εμπειρία σχετική με τα καθήκοντα της θέσης ή άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος Βοηθών/Τεχνικών φαρμακείου σε Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΔΩ

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA