AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητούνται καθαρίστριες (4ωρη, 5ωρη και 7ωρη απασχόληση)

Ζητούνται καθαρίστριες – Λεμεσός

Ζητούνται καθαρίστριες για καθαρισμό γραφειακών χωρών και καταστημάτων στην Επαρχία Λεμεσού. 

Ωράριο: 9:00-16:00 (7 ώρες) 

Ωράριo: 8:00-13:00 (5 ώρες) 

Ωράριo: 12:30-16:30 (4 ώρες) 

Ωράριo: 9:00-13:00 (4 ώρες) 

Για πληροφορίες καλέστε στο 96515204

Cleaners wanted for office and store cleaning in Limassol District. 

Hours: 9:00-16:00 (7 hours) 

Hours: 8:00-13:00 (5 hours) 

Time: 12:30-16:30 (4 hours) 

Hours: 9:00-13:00 (4 hours) 

For information call 96515204

Post expires at 9:32pm on Friday June 28th, 2024