AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Οδηγός Φορτηγού – Τρέϊλερ

Salamis Shipping Services Ltd: Ζητείται Οδηγός Φορτηγού – Τρέϊλερ  – Λεμεσός

SALAMIS SHIPPING SERVICES

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ

Η Salamis Shipping Services Ltd, μέλος του Οργανισμού Salamis, ζητά να προσλάβει το πιο κάτω προσωπικό:

Οδηγό Φορτηγού – Τρέϊλερ   

  • Απαραίτητη επαγγελματική άδεια οδηγού

  • Προηγούμενη υπηρεσία τουλάχιστον 2 χρόνια

  • Καθαρό ποινικό μητρώο

Απολαβές/ Ωφελήματα

 Ο μισθός αναλόγως προσόντων και εμπειρίας, 13.5 μισθοί και ταμείο προνοίας.

Οι ενδιαφερόμενοι να στείλουν το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση: c.zographou@salamistours.com

 

Για  περισσότερες πληροφορίες να αποτείνεστε στον κ. Κυριάκο Αντωνίου 99536898

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν άκρως εμπιστευτικού χειρισμού

 

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA

 

 

Post expires at 4:15pm on Thursday June 27th, 2024