AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Κλητήρας/ Messenger (ωράριο 09:30-13:30)

E.Neophytou Trading Co Ltd: Ζητείται Κλητήρας/ Messenger (ωράριο 09:30-13:30) – Λευκωσία

Η εταιρεία E.Neophytou Trading Co Ltd, η μεγαλύτερη εταιρεία ξηρών καρπών και αποξηραμένων φρούτων στην Κύπρο, ζητά Κλητήρα/ Messenger για τα γραφεία της στην Βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου στη Λευκωσία για μερική απασχόληση μεταξύ 09:30-13:30

Καθήκοντα

  • Εκτέλεση όλων των εξωτερικών εργασιών της Εταιρείας εγκαίρως, με ακρίβεια και πληρότητα, διασφαλίζοντας την εμπιστευτικότητα και την άριστη αντιπροσώπευση της Εταιρείας σε όλους τους χώρους που θα κληθεί να επισκεφθεί
  • Υποβοήθηση άλλων εσωτερικών εργασιών όταν προκύπτουν όταν δεν υπάρχουν εξωτερικές εργασίες, παρεμφερή με τις γνώσεις και δεξιότητες του

Προσόντα

  • Εξαιρετικές επικοινωνιακές δεξιότητες και φιλική συμπεριφορά με πελάτες και συνεργάτες
  • Επιμονή και ικανότητα να ανταποκριθεί σε προθεσμίες και πρόσθετες απαιτήσεις
  • Άδεια Οδήγησης αυτοκινήτου σε ισχύ (γνώση χειροκίνητου κιβωτίου ταχυτήτων)
  • Ανθρωποκεντρική στάση και ικανότητα να αφήνει άριστες εντυπώσεις κατά την επαφή του με όλους τους συνεργάτες και το προσωπικό της Εταιρείας
  • Σοβαρή και επαγγελματική παρουσίαση σε συνεργάτες

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα(σημειώνοντας τη θέση για την οποία εκδηλώνεται το ενδιαφέρον) στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, στην ηλεκτρονική διεύθυνση, όπως πιο κάτω.

Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

E. Neophytou Trading Co Ltd

Τρικώμου 5, Βιομ. Περιοχή Ιδαλίου, Τ.Κ. 2540, Λευκωσία

Τηλ.: 22433685 Email: hr@serano.com.cy με τίτλο: “anergosjobs.com”

Website: www.serano.com.cy

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

Θα ειδοποιηθούν μόνο τα άτομα που θα επιλεγούν για προσωπική συνέντευξη.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ E.NEOPHYTOU TRADING CO LTD ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA