AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Πρακτική Άσκηση για φοιτητές για 6 εβδομάδες με μισθό €1.400

Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ): Πρακτική Άσκηση για φοιτητές για 6 εβδομάδες με μισθό €1.400 – Παγκύπρια

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ), ο Εθνικός Φορέας, αρμόδιος για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο ανακοινώνει ευκαιρίες πρακτικής άσκησης για Φοιτητές/τριες μέσα από το πρόγραμμα Research & InnovationInternshipsProgramme 2024.

* με μια ματιά

Tο Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) δίνει την ευκαιρία σε Φοιτητές/τριες να εργοδοτηθούν από Επιχειρήσεις Έρευνας και Καινοτομίας στην Κύπρο για Πρακτική Άσκηση, για 6 εβδομάδες, μέσα στην περίοδο 3 Ιουνίου – 30 Σεπτεμβρίου 2024, όπου ο μισθός ύψους €1,400 επιχορηγείται από το ΙδΕΚ!

* κριτήρια συμμετοχής

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν Φοιτητές/τριες προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού προγράμματος, ανεξαρτήτως έτους φοίτησης, από την Κύπρο ή το εξωτερικό.

* κατάλογος Επιχειρήσεων που λαμβάνουν μέρος

Συνολικά εξήντα μια (61) επιχειρήσεις λαμβάνουν μέρος στο Πρόγραμμα.

Πατήστε ΕΔΩ για τον δείτε τον κατάλογο των Επιχειρήσεων που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, τα στοιχεία επικοινωνίας με την κάθε Επιχείρηση και περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα Πρακτικής Εξάσκησης της κάθε Επιχείρησης

*υποβολή αιτήσεων από φοιτητές/τριες

Oι Φοιτητές/τριες θα πρέπει να επικοινωνήσουν απευθείας με τις Επιχειρήσεις οι οποίες τους ενδιαφέρουν, υποβάλλοντας Βιογραφικό Σημείωμα, αντίγραφο τίτλου σπουδών και/ή Βεβαίωση Εγγραφής.

Τα στοιχεία επικοινωνίας της κάθε Επιχείρησης είναι αναρτημένα στον σχετικό Κατάλογο Επιχειρήσεων.

Η επιλογή των Φοιτητών/τριων από τις Επιχειρήσεις θα ολοκληρωθεί μέχρι τις 3 Ιουνίου 2024.

Μέσα στο πλαίσιο του Προγράμματος, ο/η κάθε Φοιτητής/τρια μπορεί να εργοδοτηθεί μόνο σε μια (1) Επιχείρηση

* χρηματοδότηση

Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Η χρηματοδότηση θα καταβάλλεται από το ΙδΕΚ στον/ην Φοιτητή/τρια ως χορηγία μετά την ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης και την υποβολή σχετικής Έκθεσης Δραστηριοτήτων.

* στοιχεία επικοινωνίας

Κέντρο Εξυπηρέτησης Συνεργατών ΙδΕΚ | support@research.org.cy | 22205000

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA