AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός

ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ & ΥΙΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ: Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός – Λεμεσός και Πάφος

Η Εταιρεία ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ & ΥΙΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ, δέχεται αιτήσεις για πλήρωση των πιο κάτω θέσεων Πολιτικού Μηχανικού για τις επαρχίες Πάφο και Λεμεσό:

 • 1 θέση Μηχανικού Εργοταξίου με τουλάχιστον πείρα 3 έτη σε αντίστοιχη θέση.
 • 1 θέση Μηχανικού Εργοταξίου, με ή χωρίς σχετική πείρα.
 • 1 θέση Μηχανικού για διαχείριση Συμβολαίων, με ή χωρίς σχετική πείρα.

Καθήκοντα:

 • Οργάνωση και συντονισμός εργοταξίων
 • Συναντήσεις εργοταξίων
 • Οργάνωση των εργασιών και εποπτείας του εργατικού δυναμικού
 • Οργάνωση και συντονισμός των Υπεργολάβων
 • Παρακολούθηση χρονοδιαγραμμάτων έργων
 • Ποιοτικός έλεγχος εργασιών και παρακολούθησης
 • Αναφορές προόδου και αλληλογραφίας εργοταξίου
 • Έλεγχος και πιστοποίηση πληρωμών Υπεργολάβων
 • Διαχείριση σχεδίου ασφάλειας και υγείας

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού
 • Μέλος ΕΤΕΚ
 • Εμπειρία (ως πιο πάνω)
 • Πολύ καλή γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών, AutoCAD, Microsoft Project, Microsoft Office
 • Ικανότητα να εργάζεται κάτω από πίεση, για την εκτέλεση χρονοδιαγραμμάτων
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική ικανότητα, μεθοδικότητα και υπευθυνότητα

Απολαβές και ωφελήματα:

 • Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο, αναλόγως προσόντων
 • Προοπτικές καριέρας
 • Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας

Οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν λεπτομερειακό βιογραφικό στο email: info@petridesconstruction.com με τίτλο: “anergosjobs.com”

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικής αξιολόγησης και μεταχείρισης

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA