AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

ΡΙΚ: 18 Θέσεις Εργασίας

ΡΙΚ: 18 Θέσεις Εργασίας – Λευκωσία

1.  ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΥΠΡΟΥ ΜΙΑ (1) ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ

2.  ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΥΟ (2) ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ

3.  ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΥΠΡΟΥ ΜΙΑ (1) ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ

4.  ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΥΟ (2) ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΟΝΤΑΖ / ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ

5.  ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΥΠΡΟΥ ΜΙΑ (1) ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΣΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ

6.  ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΥΟ (2) ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΘΑΛΑΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ

7.  ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΥΠΡΟΥ ΜΙΑ (1) ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΧΟΛΗΠΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ

8.  ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΥΠΡΟΥ ΟΚΤΩ (8) ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ – ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ

Post expires at 7:45am on Saturday May 11th, 2024