AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Λειτουργός/ Συνοδός ΑμεΑ

«Ιασόνειο – Χρώματα Ζωής»: Ζητείται Λειτουργός/ Συνοδός ΑμεΑ – Λάρνακα

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Ενηλίκων ΑμεΑ «Ιασόνειο – Χρώματα Ζωής», δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μιας (1) θέσης εργασίας, για τη θέση Λειτουργού-Συνοδού ΑμεΑ στο Κέντρο Ενηλίκων ΑμεΑ «Ιασόνειο – Χρώματα Ζωής».

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 • Πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνιολογίας ή Ψυχολογίας ή Ψυχιατρικής ή Εργασιοθεραπείας ή Γεροντολογίας ή άλλο συναφές πτυχίο
 • Εχεμύθεια, υπομονή, αποδοτικότητα

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: (τα οποία θα θεωρηθούν ως επιπρόσθετα προσόντα)

 • Προηγούμενη πείρα με ΑμεΑ
 • Γνώσεις χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή
 • Δεξιότητες οργάνωσης και διαχείρισης γραφείου
 • Δίπλωμα Πρώτων Βοηθειών

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ – ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ-ΣΥΝΟΔΟΥ ΑΜΕΑ:

 • Να χειρίζεται θέματα που αφορούν στο Γραφείο Ευημερίας ή και οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία, για θέματα του Κέντρου και των ΑμεΑ που εξυπηρετούνται σ’ αυτό.
  • Να φροντίζει τα ΑμεΑ για θέματα: σίτισης, δημιουργικής απασχόλησης, ξεκούρασης, ψυχαγωγίας, ασφάλειας, κοινωνικής εκπαίδευσης.
  • Να αναλαμβάνει καθήκοντα οργάνωσης και διαχείρισης γραφείου.
 • Να αποδέχεται τα ΑμεΑ, να συνεργάζεται και να αναπτύσσει πρωτοβουλίες.
 • Να συνεργάζεται με το υπόλοιπο προσωπικό του Κέντρου και να ακολουθεί τις υποδείξεις των προϊσταμένων του Κέντρου, όσον αφορά στον τρόπο αντιμετώπισης της συμπεριφοράς και της ατομικής βοήθειας προς τα ΑμεΑ του Κέντρου.
 • Να αναλαμβάνει ευθύνη για την ασφάλειά των ΑμεΑ στο Κέντρο, στην αυλή, στο λεωφορείο, στους χώρους επισκέψεων/εκδρομών.
 • Να τηρεί το ωράριο εργασίας του/της και να εκτελεί οποιαδήποτε άλλη συναφή με τα καθήκοντά του/της εργασία θεωρηθεί απαραίτητη και του/της ανατεθεί από το ΔΣ ή τη Διεύθυνση, για την εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου και την εξυπηρέτηση όλων ανεξαιρέτως των ΑμεΑ του.

Σημειώσεις:

 1. Θα προσφερθεί μισθός και πακέτο ωφελημάτων.
 2. Περίοδος δοκιμασίας: Έξι (6) μήνες
 3. Το σύνολο των ωρών εργασίας, δε θα υπερβαίνει τον εβδομαδιαίο προκαθορισμένο χρόνο εργασίας.
 4. Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι και τις 19 Απριλίου 2024.
 5. Για πληροφορίες ή έντυπο αίτησης, μπορείτε να αποταθείτε στο Κέντρο Ενηλίκων «ΙΑΣΟΝΕΙΟ – ΧΡΩΜΑΤΑ ΖΩΗΣ» (οδός Χαρίτων 57, Συνοικισμός Ζήνων), από τις 08:00 μέχρι τις 15:00, Τηλ.: 24650440 ή να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στο info.iasonio@gmail.com με τίτλο: “anergosjobs.com”

  CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

  CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

  CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

  CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

  CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

  CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA

 

Post expires at 7:51am on Saturday April 20th, 2024