AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητούνται Ερευνητές και Ερευνήτριες Μερικής ή/και Μόνιμης Απασχόλησης

Cmrc Cypronetwork Ltd: Ζητούνται Ερευνητές και Ερευνήτριες Μερικής ή/και Μόνιμης Απασχόλησης – Λεμεσός

Γενικά καθήκοντα και ευθύνες:

Βασικά καθήκοντα είναι η συλλογή δεδομένων με την χρήση δομημένων ερωτηματολογίων για τους σκοπούς των ερευνητικών Έργων του Οργανισμού, στο τηλεφωνικό κέντρο της εταιρείας στην Λεμεσό.

Ωράριο εργασίας:

Μερική ή/και πλήρης απασχόληση, ευέλικτο ωράριο εργασίας.

Απαραίτητα προσόντα:

  • Άριστη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας
  • Βασικές γνώσεις Ηλεκτρονικού υπολογιστή
  • Σοβαρότητα και Αξιοπιστία
  • Ευχάριστη προσωπικότητα και ικανότητα επικοινωνίας

Απολαβές:

Αναλόγως περίπτωσης

Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλώ να επικοινωνήσετε στο 25690114 ή αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο email: lim.research@cypronetwork.com με το ακρωνύμιο “MR0301 – anergosjobs.com”

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA