AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Γραμματέας

Μ. Ξ. Ιωάννου και Συνεργάτες: Ζητείται Γραμματέας – Λευκωσία

Το Δικηγορικό Γραφείο Μ. Ξ. Ιωάννου και Συνεργάτες, δέχεται αιτήσεις για πρόσληψη Γραμματέα Δικηγορικού Γραφείου για τα γραφεία του στη Λευκωσία.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Καλή γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών (Word, Excel, Microsoft office κτλ). Η χρήση του προγράμματος «Ζυγός» και το «i-justice» θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
 • Τίτλος ή πτυχίο κολλεγίου για γραμματειακές σπουδές.(θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν)
 • Οργανωτική ικανότητα, ικανότητα να εργάζεται υπό πίεση, προσοχή στις λεπτομέρειες και τήρηση χρονοδιαγραμμάτων.
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής αλλά και της Αγγλικής γλώσσας.
 • Επικοινωνιακή δεξιότητα, ευγένεια, υπευθυνότητα και προθυμία.
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια και επαγγελματισμός.
 • Εμπειρία σε δικηγορικό γραφείο θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.

Καθήκοντα:

 • Γενική γραμματειακή υποστήριξη.

(Διαχείριση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, Διαχείριση γραφικής ύλης και άλλων αναλώσιμων, Διευθέτηση συναντήσεων και γενικά προγραμματισμός γραφείου και οποιεσδήποτε άλλες εργασίες της ανατεθούν όπου παραστεί ανάγκη για διεκπεραίωση τους.)

 • Παρακολούθηση και ενημέρωση του ημερολογίου δικαστικών υποθέσεων, συντονισμός με δικηγόρους, επιδότες και Πρωτοκολλητείο Δικαστηρίων όπου χρειάζεται.
 • Λήψη τηλεφωνημάτων και μηνυμάτων.
 • Αρχειοθέτηση υποθέσεων γραφείου.
 • Δακτυλογράφηση επιστολών, δικογράφων και ηλεκτρονικών μηνυμάτων.

Μισθός αναλόγως προσόντων και εμπειρίας.

Οι υποψήφιοι/ες που ενδιαφέρονται για τη πιο πάνω θέση παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση mailbox@ioanlaw.com.cy, είτε μέσω τηλεομοιότυπου 22770146, με την ένδειξη: «Θέση Γραμματέα Δικηγορικού Γραφείου – anergosjobs.com».

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 22780240   Fax: 22770146

Οι αιτήσεις θα τύχουν πλήρους εμπιστευτικότητας.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA

Post expires at 9:05pm on Wednesday March 27th, 2024