AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

ΑνΑΔ: 6 Θέσεις εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου

ΑνΑΔ: 6 Θέσεις εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου – Λευκωσία

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 [Ν. 70(I)/2016], γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση των πιο κάτω:

1.  Τεσσάρων (4) εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου (Κλίμακες Α8, Α10 και Α11), οι οποίοι θα εκτελούν καθήκοντα Λειτουργού ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΔΩ

2.  Δύο (2) εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου (Κλίμακες Α2, Α5 και Α7(ii)), οι οποίοι θα εκτελούν καθήκοντα Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΔΩ

Η περίοδος ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου 2024 στις 13:00 και λήγει την Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2024 στις 13:00.  Μόνο εμπρόθεσμες αιτήσεις θα λαμβάνονται υπόψη για την πλήρωση των θέσεων.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA

Post expires at 8:21am on Friday March 15th, 2024