AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Κλητήρας

Trust International Insurance Company (Cyprus) Ltd: Ζητείται Κλητήρας – Λευκωσία

Η Trust International Insurance Company (Cyprus) Ltd, ζητά να προσλάβει κλητήρα στα Κεντρικά της Γραφεία στη Λευκωσία

Η Trust Insurance Cyprus είναι μια από τις ηγέτιδες ασφαλιστικές εταιρείες γενικού κλάδου στην Κύπρο. Αποτελεί ένα σύγχρονο και δυναμικό Οργανισμό που ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών.

Τρεις συνεχόμενες φορές πιστοποιημένη ως Platinum Employer από το Διεθνή Οργανισμό Investors In People (2017, 2020 & 2023) και δύο φορές βραβευμένη ως Platinum Employer of the Year (2017 & 2023), η Trust καθίσταται ανάμεσα στους καλύτερους εργοδότες παγκοσμίως. Η μοναδική εταιρεία που λαμβάνει τέτοια διάκριση στη Κύπρο.

Η συνεχής διατήρηση των κριτηρίων διάκρισης, μεταφράζεται σε ευκαιρίες καριέρας για όσους/όσες επιδιώκουν γρήγορη ανέλιξη και είναι πρόθυμοι/ες να επενδύσουν στο μέλλον τους.

Καθήκοντα:

  • Παραλαβή, παράδοση και διανομή εξωτερικής και εσωτερικής αλληλογραφίας ή άλλα έγγραφα ή στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης της αλληλογραφίας, εκδόσεις, αρχεία, πακέτα ή άλλα σχετικά
  • Εξασφάλιση ασφαλούς παράδοσης της αλληλογραφίας στην Εταιρεία
  • Επικοινωνία και ενημέρωση με απευθείας πελάτες, είσπραξη των ασφαλίστρων και κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας
  • Υπεύθυνος για τον συντονισμό σε θέματα συντήρησης και ασφάλειας του κτιρίου

Προσόντα:

  • Απόφοιτος Λυκείου
  • Προϋπηρεσία 2 χρόνια σε συναφή θέση
  • Άριστη Γνώση Ελληνικής και καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας
  • Κάτοχος άδειας οδήγησης
  • Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, υπευθυνότητα και αξιοπιστία.

Παρακαλώ στείλτε το Βιογραφικό σας σημείωμα στο email careers@trustcyprusinsurance.com με τίτλο: “anergosjobs.com” 

Σημειώστε την θέση για την οποία υποβάλετε την αίτηση σας. Θα γίνει επιλογή των αιτήσεων και οι επικρατέστεροι/ες υποψήφιοι/ες θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν άκρως εμπιστευτικού χειρισμού.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA