AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Λογιστής/ Λογίστρια

Loizou Andreou Auditors Ltd: Ζητείται Λογιστής/ Λογίστρια – Πάφος

Το Ελεγκτικό γραφείο Loizou Andreou Auditors Ltd αναζητεί να προσλάβει λογίστρια/ λογιστή για πλήρη απασχόληση.

Απαιτούμενα προσόντα

  • Κάτοχος L.C.C.I. Level 3 Higher ή L.C.C.I. Level 2 Intermediate
  • Πολύ καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
  • Πολύ καλή γνώση Microsoft Office και μηχανογραφημένων λογιστικών συστημάτων
  • Γνώση στα λογισμικά Quicbooks & Sofia θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

Καθήκοντα

  • Τήρηση λογιστικών βιβλίων πελατών
  • Ετοιμασία Φ.Π.Α.
  • Ετοιμασία μισθολογίου
  • Συμφιλίωση τραπεζών, χρεωστών, πιστωτών, κ.λ.π.
  • Άλλα λογιστικά καθήκοντα

Απολαβές και ωφελήματα

  •  Μισθός αναλόγως προσόντων και εμπειρίας

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο andreas@laauditors.com.cy με τίτλο: “anergosjobs.com”

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA