AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Γραμματέας

Πανάγος & Πανάγος ΔΕΠΕ: Ζητείται Γραμματέας – Λευκωσία

Το δικηγορικό γραφείο Πανάγος & Πανάγος ΔΕΠΕ, δέχεται αιτήσεις για άμεση πρόσληψη γραμματέα.

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι θα κληθούν σε συνέντευξη με την διεύθυνση του γραφείου, θα πρέπει απαραιτήτως, να έχουν τα ακόλουθα προσόντα:

  • Καλή προς άριστη γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών ( WorldOutlookExcelMicrosoft office).
  • Καλή προς άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσα ( Ομιλία & Γραφή ).
  • Οργανωτικές ικανότητες καθώς και δυνατότητα να εργάζεται υπό πίεση (Τήρηση Χρονοδιαγραμμάτων).
  • Εμπειρία σε δικηγορικό γραφείο θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@panagoslaw.com με τίτλο: “anergosjobs.com”

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικής και διακριτικής μεταχείρισης.