AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός

J&A Philippou architects engineers LLC: Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός – Civil / Structural Engineer – Λευκωσία

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού
 • Δεξιότητες χειρισμού λογισμικών στατικής ανάλυσης κατά προτίμηση το STAAD.Pro και διαστασιολόγησης κατασκευών και σχεδιαστικών λογισμικών (AUTOCAD)
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία και εξειδίκευση στον στατικό σχεδιασμό 5 -7 ετών
 • Εγγεγραμμένο μέλος του ΕΤΕΚ
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση Microsoft Office
 • Εξοικείωση με τις κανονιστικές διατάξεις των Ευρωκώδικων .
 • Οργανωτικές, συντονιστικές, διαχειριστικές και επικοινωνιακές δεξιότητες.
 • Αποτελεσματική διαχείριση χρόνου και τήρηση χρονοδιαγραμμάτων.

Επιπρόσθετα / προαιρετικά προσόντα:

 • Μεταπτυχιακός τίτλος με εξειδίκευση στην αντισεισμική ή στη δομοστατική μηχανική ή στις μεταλλικές κατασκευές
 • Γνώσεις Revit /BIM

Καθήκοντα:

 • Εκπόνηση μελετών δομικού σχεδιασμού κτηριακών και άλλων έργων.
 • Ετοιμασία κατασκευαστικών σχεδίων
 • Επίβλεψη της ανέγερσης κτηριακών και άλλων έργων
 • Διαχείριση προσφορών
 • Επικοινωνία, συντονισμός και συναντήσεις με συνεργάτες και πελάτες

Αιτήσεις μαζί με βιογραφικό σημείωμα παρακαλούμε να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@japhilippou.com με τίτλο: “anergosjobs.com”

Θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Οι απολαβές θα καθοριστούν αναλόγως προσόντων και εμπειρίας.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA