AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Υπεύθυνος Ανθρώπινου Δυναμικού 

Royal Artemis Private Hospital: Ζητείται Υπεύθυνος Ανθρώπινου Δυναμικού – Πάφος

Γίνε και εσύ μέλος της ομάδας του RoyalHospital

Στο Royal Artemis Private Hospital, στα πλαίσια ανάπτυξης και επέκτασης των δραστηριοτήτων μας, αναζητάμε Υπεύθυνο Ανθρώπινου Δυναμικού.

Καθήκοντα και Ευθύνες

 1. Συντονίζει και ελέγχει θέματα εκπαίδευσης και ανάπτυξης, ενημερώνοντας τον Γενικό Διευθυντή.
 2. Εποπτεύει και ασκεί έλεγχο στην εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης της απόδοσης και ετοιμάζει σχέδια για τη σύνδεση της αμοιβής με την απόδοση.
 3. Εποπτεύει και ελέγχει θέματα μισθοδοσίας και παροχών/ωφελημάτων, καθώς επίσης, Εργατικά & Ασφαλιστικά θέματα που αφορούν τον οργανισμό.
 4. Προάγει ομαλές εργασιακές σχέσεις και μεριμνά για την εφαρμογή των ισχυουσών νομοθεσιών για την απασχόληση.
 5. Μεριμνά και ελέγχει την ανάπτυξη και τεκμηρίωση πολιτικών και διαδικασιών αναφορικά με τη διαχείριση και διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού.
 6. Εποπτεύει και μεριμνά για την ανάπτυξη πολιτικών και πρακτικών με στόχο την αποτελεσματική επικοινωνία μέσα στον οργανισμό.
 7. Διενεργεί έρευνες ικανοποίησης προσωπικού.
 8. Ετοιμάζει εκθέσεις στελέχωσης και παραγωγικότητας του προσωπικού.
 9. Διαχειρίζεται τον προϋπολογισμό και άλλα οικονομικής φύσεως θέματα τα οποία άπτονται της      Διεύθυνσης   Ανθρωπίνου Δυναμικού, ενημερώνοντας τον Γενικό Διευθυντή.
 10. Εποπτεύει και μεριμνά για την αποτελεσματική λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης δεδομένων & πληροφοριών.

Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του ανατεθούν από τον Γενικό Διευθυντή.

 Απαραίτητα Προσόντα

 1. Απαιτούμενη εμπειρία 5 τουλάχιστον ετών σε παρόμοια θέση.
 2. Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση στον τομέα της υγείας θεωρείται πλεονέκτημα.
 3. Αναγνωρισμένο Μεταπτυχιακό σε θέματα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
 4. Κάτοχος επαγγελματικού τίτλου είναι πλεονέκτημα.
 5. Μέλος Επαγγελματικού Συνδέσμου είναι πλεονέκτημα.
 6. Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας στο γραπτό και προφορικό λόγο.
 7. Πολύ καλή γνώση/ χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών.
 8. Λευκό ποινικό μητρώο.

Τι προσφέρουμε

 • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών και ωφελημάτων, αναλόγως πείρας και προσόντων.
 • 13ος Μισθός
 • Ανταγωνιστικό σύστημα κινήτρων (bonus scheme).
 • Ιδιωτικό Πρόγραμμα Συνταξιοδότησης
 • Οργανωμένο και σύγχρονο περιβάλλον εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το Βιογραφικό τους Σημείωμα στο email: operationmanager@royalhospital.eu με τίτλο: “anergosjobs.com”

Υπόψη:  κυρίου Ανδρέα Κοντεκάκη τηλ: +357 99243226 / +357 26961600

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA