AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Λειτουργός Λογιστηρίου

Handy’s Security Systems Ltd: Ζητείται Λειτουργός Λογιστηρίου – Λευκωσία

Κενή θέση εργασίας!

 • Λειτουργός Λογιστηρίου
 • Λευκωσία

Η Handy’s Security Systems Ltd είναι μια εταιρεία με πέραν των 20 χρόνων στην παροχή προϊόντων και υπηρεσιών συστημάτων ασφαλείας.

Γιατί να επιλέξω τη Handy’s Security Systems Ltd;

H Handy’s Security Systems πορεύεται με 4 βασικές αρχές τόσο για τους πελάτες όσο και για το προσωπικό της:

 • Σεβασμός
 • Ειλικρίνεια
 • Αμεσότητα
 • Ομαδικότητα

Στη Handy’s Security Systems Ltd:

 • Επικρατεί ένα ευχάριστο, οικείο, ομαδικό, υποστηρικτικό και φιλικό περιβάλλον εργασίας.
 • Υπάρχει σεβασμός στον υπάλληλο και αντιμετώπισή του ως Άνθρωπο.
 • Υπάρχει συνεχής προσπάθεια βελτιστοποίησης των διαδικασιών με σκοπό να διασφαλιστεί ότι η δουλειά θα έρχεται εις πέρας εύκολα και αποδοτικά.
 • Υπάρχει κατανόηση τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο
 • Υπάρχουν ευκαιρίες ανάπτυξης επαγγελματικά και οικονομικά
 • Επενδύουμε στην εκπαίδευση του προσωπικού για την προσωπική και επαγγελματική του ανάπτυξη
 • Παρέχουμε ελκυστικό πακέτο ωφελημάτων

Η Handy’s Security Systems Ltd μεγαλώνει, επιθυμεί να αυξάνει το προσωπικό τους με την πρόσληψη Λειτουργού Λογιστηρίου για την επαρχία Λευκωσίας.

Καθήκοντα:

 • Προετοιμασία όλων των οικονομικών λογιστικών αρμοδιοτήτων
 • Διασφάλιση τήρησης ορθών λογιστικών βιβλίων σύμφωνα με την Κυπριακή νομοθεσία.
 • Τήρηση General Ledger.
 • Προετοιμασία περιοδικών λογαριασμών.
 • «Ταχεία αντίδραση» για ad hoc αιτήματα από τον Chief Accountant και παροχή ανάλυσης «κατ’ απαίτηση» των αποτελεσμάτων.
 • Ετοιμασία ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και τη Νομοθεσία των Κυπριακών Εταιρειών.
 • Σύνταξη και υποβολή προσωρινής φορολογικής δήλωσης.
 • Επικοινωνία με ελεγκτές και διευκόλυνση του ελέγχου για τις κατανεμημένες εταιρείες.
 • Σύνταξη εκθέσεων σύμφωνα με τον Chief Accountant.

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Δίπλωμα/Πτυχίο σε τομείς Λογιστικής/Χρηματοοικονομικής ή σχετικού τομέα.
 • Απαραίτητη εμπειρία τουλάχιστον 2 χρόνια σε παρόμοια θέση
 • Άριστη γνώση Microsoft Office, Word, Excel και Internet Explorer.
 • LCCI Higher ή CAT, θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες, γραπτές και προφορικές σε Ελληνικά και Αγγλικά.
 • Ικανότητα εργασίας τόσο ανεξάρτητα όσο και ως μέλος ομάδας.
 • Καλά ανεπτυγμένες οργανωτικές δεξιότητες και δεξιότητες διαχείρισης χρόνου.
 • Δυνατότητα ιεράρχησης εργασιών και τήρησης προθεσμιών.

Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών και ωφελημάτων, 13ος μισθός και Ταμείο Προνοίας!

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το Βιογραφικό τους Σημείωμα μαζί με τη συνοδευτική επιστολή και τη θέση για την οποία ενδιαφέρονται στο hr@handysecurity.com με τίτλο: “anergosjobs.com”

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA