AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Γραμματέας

Inroute Insurance Agents and Consultants Ltd: Ζητείται Γραμματέας – Λεμεσός

Το Υποκατάστημα Ποσειδώνας της Prime Insurance Co Ltd στην Λεμεσό αναζητεί Γραμματέα
για την Διευθύντρια του Υποκαταστήματος.

Καθήκοντα Θέσης:

  • Υποστήριξη στις διοικητικές και γραφειακές εργασίες της Διεύθυνσης του Υποκαταστήματος

  • Εξυπηρέτηση πελατών του Υποκαταστήματος (εντός και εκτός γραφείου)

  • Προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών, εάν αυτό χρειαστεί

Τυπικά Προσόντα:

  • Ευχάριστη προσωπικότητα με ήθος

  • Διοικητικές και επικοινωνιακές ικανότητες

  • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

  • Πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών (Word, Excel, Power Point, Outlook)

  • Γνώση διαχείρισης των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης

  • Προηγούμενη εμπειρία στον ασφαλιστικό τομέα θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

Στοιχεία Επικοινωνίας

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην
ηλεκτρονική διεύθυνση: dachileos@primeinsurance.eu

 Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν άκρως εμπιστευτικής μεταχείρισης.