AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Σ.Ε.Ο.Κ.: Θέση Εργασίας

Σ.Ε.Ο.Κ.: Θέση Εργασίας – Λευκωσία

Ο Σύνδεσμος Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (Σ.Ε.Ο.Κ.), ζητά να προσλάβει άτομο για το Τμήμα Λογιστηρίου για κάλυψη των αναγκών του ως

Λειτουργός Λογιστηρίου

Απαιτούμενα Προσόντα

 • Πτυχίο στη Λογιστική, ή Χρηματοοικονομικά.
 • Μεταπτυχιακό θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.
 • Γνώση και εμπειρία σε Λογιστικό Πρόγραμμα (Γνώση του Λογιστικού Προγράμματος E-soft θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν).
 • Πολύ καλή γνώση Microsoft Word, Excel  και άριστη γνώση Η/Υ.
 • Πολύ καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας.
 • Δυναμικός και οργανωτικός χαρακτήρας με υπευθυνότητα και συνέπεια.
 • Ομαδικό πνεύμα και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων.
 • Τουλάχιστον 3 χρόνια πείρα.
 • Γνώση Νομοθεσιών που σχετίζονται με τον Κατασκευαστικό Τομέα, θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

Καθήκοντα – Ευθύνες

 • Καταχώρηση Λογιστικών Εγγραφών στο Λογιστικό Σύστημα σε καθημερινή βάση.
 • Συμφιλίωση Τραπεζών.
 • Συμφιλίωση Ταμείων.
 • Ετοιμασία και Υποβολή Δηλώσεων ΦΠΑ.
 • Προετοιμασία και Καταχώρηση Μηνιαίας Μισθοδοσίας (Payroll).
 • Προετοιμασία και εφαρμογή Ετήσιου Προϋπολογισμού και υποβολή στο Διοικητικό Συμβούλιο για έγκριση.
 • Διαχείριση απαραίτητων εγγράφων με Τραπεζικούς Οργανισμούς.
 • Εμπειρία στην Εταιρική Χρηματοδότηση και Διαχείριση  Πόρων Οργανισμού, θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
 • Οτιδήποτε άλλο ζητηθεί από τον Διευθυντή και το Διοικητικό Συμβούλιο.

Απολαβές – Ωφελήματα

 • Αναλόγως προσόντων και πείρας
 • Ταμείο Προνοίας
 • 13ος  Μισθός

Αιτήσεις (τυπώστε από www.oseok.org.cy), συνοδευόμενες με βιογραφικό σημείωμα και ανάλογα αποδεικτικά, να αποστέλλονται  στην  Ηλεκτρονική  Διεύθυνση  hr@oseok.org.cy με θέμα: “anergosjobs.com”  μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2023 και ώρα 13:00 μ.μ.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν πλήρους εχεμύθειας.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA

Post expires at 7:44am on Friday December 1st, 2023