AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Βοηθός Αποθηκάριος / Διανομέας

Medilink: Ζητείται Βοηθός Αποθηκάριος / Διανομέας – Λευκωσία

Καθήκοντα:

 • Παραλαβή, έλεγχος, ταξινόμηση και αποθήκευση των προϊόντων στην αποθήκη
 • Σωστή και έγκαιρη εκτέλεση των παραγγελιών
 • Έλεγχος και καταμέτρηση των προϊόντων
 • Φόρτωση και εκφόρτωση των προϊόντων στα αυτοκίνητα παράδοσης
 • Γνώση και εφαρμογή των προτύπων υγείας και ασφάλειας
 • Μέριμνα για την ασφάλεια και προστασία της ποιότητας των προϊόντων
 • Διατήρηση του χώρου της αποθήκης καθαρού και σιγυρισμένου

Προσόντα:

 • Απόφοιτος/η κολεγίου
 • Καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Λευκό ποινικό μητρώο
 • Ομαδικότητα και συνεργασία

Πενθήμερη εργασία

Για συνέντευξη στείλτε το βιογραφικό σημείωμα σας στην ακόλουθη διεύθυνση:

E-mailc.eleftheriou@medilink.com.cy με θέμα: “anergosjobs.com”

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA