AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Διοικητικός Λειτουργός

Trust International InsuranceCompany (Cyprus) Ltd: Ζητείται Διοικητικός Λειτουργός – Λευκωσία

Η Trust International InsuranceCompany (Cyprus) Ltd στο πλαίσιο ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της, ζητά να προσλάβει Διοικητικό Λειτουργό για τα Κεντρικά της Γραφεία στη Λευκωσία.

Η Trust Insurance Cyprus είναι μια από τις ηγέτιδες ασφαλιστικές εταιρείες γενικού κλάδου στην Κύπρο. Αποτελεί ένα σύγχρονο και δυναμικό Οργανισμό που ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών.

Τρεις συνεχόμενες φορές πιστοποιημένη ως Platinum Employer από το Διεθνή Οργανισμό Investors In People (2017, 2020 & 2023) και βραβευμένη ως Platinum Employer of the Year, η Trust καθίσταται ανάμεσα στους καλύτερους εργοδότες παγκοσμίως. Η μοναδική εταιρεία που λαμβάνει τέτοια διάκριση στη Κύπρο.

Η συνεχής διατήρηση των κριτηρίων διάκρισης, μεταφράζεται σε ευκαιρίες καριέρας για όσους επιδιώκουν γρήγορη ανέλιξη και είναι πρόθυμοι να επενδύσουν στο μέλλον τους.

Καθήκοντα

 • Ετοιμασία εκθέσεων/παρουσιάσεων/επιστολών
 • Διαχείριση Επικοινωνίας
 • Εξυπηρέτηση πελατών και συνεργατών
 • Υποστήριξη σε θέματα διαδικασιών και εξυπηρέτησης πελατών
 • Διαχείριση γραφείου
 • Διαχείριση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Προσόντα

 • Πτυχίο Πανεπιστημίου
 • Πτυχίο Πανεπιστημίου στον Κλάδο Λογιστικής/ Οικονομικών ή άλλου συναφή κλάδου
 • Πτυχίο Πανεπιστημίου στον Κλάδο Μηχανολογίας ή άλλου συναφή κλάδου
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας
 • Άριστη γνώση προγραμμάτων Ηλεκτρονικών
 • Υπολογιστών Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)
 • Δεξιότητα Επικοινωνίας και διαχείρισης πελατών
 • Εμπειρία στον Ασφαλιστικό Κλάδο θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν

Ωφελήματα & Παροχές:

• Ελκυστικό πακέτο απολαβών (αναλόγως προσόντων και πείρας)

• 13ος Μισθός

• Ευκαιρίες διεκδίκησης bonus

• Ταμείο Προνοίας

• Ασφάλεια Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης

• Δυνατότητα Συμμετοχής στο Ομαδικό Σχέδιο Ασφάλισης Ζωής

• Κάλυψη Εξόδων Εκπαίδευσης και Πρόσθετης Επαγγελματικής Κατάρτισης

• Προσωπικό Πλάνο Επαγγελματικής Ανάπτυξης

Παρακαλώ στείλτε το Βιογραφικό σας σημείωμα στο email  careers@trustcyprusinsurance.com  με θέμα: “anergosjobs.com”

Σημειώστε την θέση για την οποία υποβάλετε την αίτηση σας. Θα γίνει επιλογή των αιτήσεων και οι επικρατέστεροι υποψήφιοι θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν άκρως εμπιστευτικού χειρισμού.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA